torsdag 17. juni 2010

Primstaven, BOTOLVSMESSE

Primstavsymboler: Kors, sau, strå, nepe eller abbedsstav.

Minnedag for St. Botolf abbed. Lagtingsdag
Kilde: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Primstav
Dersom du har en gjenstridig rot i hagen bør du dra den opp i dag, for nå er røttene løse.
I Hedmark ble hele denne uken kalt «rotlausvikua». Skulle bøndene rydde ny jord var dette tiden å gjøre det på.
Gamle røtter er det trolldom i, så de må fjernes grundig!
Kilde: http://www.storm.no/nyheter/1991155

Klipp fra dagen i dag

7. juni ble kalt Botolfsmesse eller Botsok til minne om en engelsk munk som var svært populær i sin tid. I dag vet ingen riktig grunnen til det, for fins ikke lenger opplysninger som synes å rettferdiggjøre at nettopp Botolf ble tildelt en egen festdag.

Botolf av Ichano (død 680) grunnla i 654 et kloster i Icanho (trolig Iken i dagens East Suffolk) på et stykke land som var gitt av en av kongene i East Anglia.

Berømt kloster
Icanho ser ut til å ha vært et svært berømt kloster da Botolf levde. Mye tyder på at en annen hellig person reiste lange veier omkring 670 for å tale med Botolf, som beskrives som en munk «med et så bemerkelsesverdig liv og så stor lærdom».

Utslettet
Det er omtrent alt man vet om Botolf. Klosteret hans ble senere ødelagt av danske vikinger, og man kjenner ikke lenger den nøyaktige beliggenheten. Det kan ha vært på en tidligere øy ved utløpet av elva Alde, der det nå ligger en kirke fra senmiddel-alderen.

Relikviene spredt
Etter herjingene ble relikviene av Botolf og hans bror Adulf brakt til klosteret i Thorney. Noen mener de ikke kom lengre enn til Grundisburgh. Senere ble Botolfs hode gitt til Ely og resten av relikviene fordelt på forskjellige kirker.

Mange kirker
64 gamle engelske kirker ble viet til den hellige Botolf, 16 av dem i Norfolk og tre i London.

Også i Norden
Dyrkelsen av Botolf nådde også Norden. Ålborgs domkirke, Budolfi kirke, er oppkalt etter ham. Også andre nordiske kirker bærer hans navn.

I Norge
Botolfsmesse var siden middelalderen lagtingsdag over hele landet og ble enkelte steder regnet som helligdag helt til midten av 1800-tallet.

Rotlausvikua
I Hedmark ble tiden omkring Botolfsmesse kalt «rotlausvikua». Da skulle jord som lå brakk, harves og pløyes.http://www.ukeavisenledelse.no/arkiv/juni_2006

2 kommentarer:

  1. Hej Björg
    Jeg syns det der med relikvier föles så ekkelt,att slå sönder skelettet och fordele det till olika kirker där skelettdelerna tillbedes,nu kommer det snart å bli ett nytt helgen her i Sverige, vad kommer att hända med hennes ben,det skulle värt intressant å vite.

    SvarSlett
  2. Også her i Nordfjord kjenner vi til "Rotløyseveka" - eg veit om eldre folk i bygda som har prsktisert det heile sitt liv. Høymoler, hundeslenge og nadre uønskte plantar vart dregne opp med rota i rotløyseveka og på den garden finst det ikkje ei høymole som er så stor at den kan blomstre.
    No har nye generasjonar overteke garden (og drifta er nedlagt) men arbeidet i rotløyseveka utfører dei framleis på garden.

    SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.