tirsdag 8. juni 2010

Jordtyper - hva trives best hvor?

Leirjord kalles tung jord, og holder mye bedre på fuktigheten enn sandjorda. Derfor finner vi også ofte mer snegler på leirjord. Dessuten har leirjord en tendens til å sprekke opp når den tørker, og disse sprekkene kan sneglene bruke til å gjemme seg i, både om dagen og om vinteren - og til å legge egg i.

Bearbeiding av leirjord:
1. Drener jorda. Grav 50 - 60 cm dype grøfer og fyll med drensrør eller pukk.
2. La frosten jobbe. Snu jorda om høsten.
3. Ikke arbeid med jorda før den er tørket opp om våren.
4. Sett poteter.
5. Bland inn rikelig med lecakuler, grus.
6. Spar aldri på kompost og veksttorv. Bruk det hvert år.
7. Ta jordanalyser. Forhør deg hos Norsk Hydro, hagebruk, eller hos Jordforsk på NLH, Ås.
8. Sats på leirtolerante busker og stauder i utkanten av hagen. All leira blir ikke samarbeidsvillig samtidig.
9. Flytt rosene langt ned på prioriteringslista. De er av dem som tåler leire og dårlig drenering dårligst.
10. Ikke fortvil: Husk at de beste jordbruksarealene våre ligger på marin leire.
Kilde: http://www.hagepraten.no/viewtopic.php?f=3&t=9807

Morenejord 
Jeg bor sør fra raet som går gjennom Østfold. Da isen trakk seg tilbake etter siste istid, ble det liggende mange vakre, rundskurte steiner etter breen. Det er her den fineste morenejorda finnes. Morenejord er en litt spesiell type sedimentær jordart. Den skiller seg ut ved at den er usortert.
Gata der mormor og morfar i sin tid bygde huset sitt, heter i dag Moreneveien.

Skogsjord
I skogsjord finnes både torv og humus, og det er en sur jordtype der ikke alle planter trives. Jord kan være sur, nøytral eller basisk.

Humus har stor betydning for å gjøre jorda egnet for plantevekst. Elektriske ladninger på humuskolloidet binder leirekolloidene sammen og er viktig for å danne en stabil grynstruktur i jorda. Humus kan også binde negativt ladede ioner (plantenæringsstoffer som nitrat) i jorda som ellers ville være utsatt for utvasking. Humus kan absorbere vann tilsvarende 80-90% av sin egen vekt og betyr mye for å hindre uttørring på tørkesvak jord.
Kilde: Wikipedia


Sandjord kalles også lett jord, og tørker raskt ut etter regn. Det gjør at sneglene ikke liker seg særlig godt på sandjord.

 Moldjord består av mye plantemateriale som er i ferd med å brytes ned. Vi sier ofte at moldjorda er ”feit”. Denne jorda er luftig, og lett for sneglene å bore seg ned i. På moldjord finner vi ofte mye snegler. Hvis det meste av jorda består av organisk stoff, sier vi at vi har organisk jord.


Humus har stor betydning for å gjøre jorden egnet for plantevekst. Elektriske ladninger på humuskolloidet binder leirekolloidene sammen og er viktig for å danne en stabil grynstruktur i jorda. Humus kan også binde negativt ladede ioner (plantenæringsstoffer som nitrat) i jorda som ellers ville være utsatt for utvasking. Humus kan absorbere vann tilsvarende 80-90% av sin egen vekt og betyr mye for å hindre uttørring på tørkesvak jord.

Syrin liker kalkholdig jord og bruker 2-3 år før den blomstrer rikt.
Egentlig hadde jeg i tankene å lage lister over hvilke vekster som trives best i de ulike jordsortene, men det har jeg ikke lykkes med. Det er ikke enkelt å finne noen fornuftige svar på nettet. Jeg er takknemlig for informasjon fra andre bloggere. Dette kan også være til glede for flere bloggere enn jeg.

Mjeldejord
 

http://snegler.bioforsk.no/nb/node/23
Se: http://www.alltomtradgard.se/artiklar/2010/vara-vanligaste-jordtyper/index.xml
http://www.bakker-norge.com/G_453/Jordarter.htm
Hagen for alle  10-00

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.