lørdag 31. mars 2012

Med slegge og brekkjern gjennom veggen til skattkammeret

I dag skjedde det - ett brott som bare er av det gode: mer luft, mer sol inn i rommet som tidligere var 'snikkerboa'.


Magnus slo til, og ikke lenge etter var veggen mellom skattkammeret og snikkeboa en saga blott.
fredag 30. mars 2012

Blomstrende fredag; Mine krukkvekster

I hele vinter har krukkene med duftblomster stått godt pakka inn i dyner inntil husveggen på verandaen.
Den lille valmuen er den første som slikker sola, og jeg er veldig spent på om de andre følger etter ganske snart. Heldigvis har ikke vinteren vært så veldig kald, så de våkner nok til liv etter påske.
Gamle vedovner er kulturminner

Denne ovnen sto i kjelleren, men den er gjort om til oljefyring. Jeg håper det er mulig å få satt den tilbake i opprinnelig stand.


Denne vedovnen sto på loftet. Godt at faren min for en gangs skyld ikke har hatt ryddemani!


Gamle ovner brenner like rent som nye
Når budskapet om å bytte til rentbrennende ovner formidles,nevnes det skjelden at de gamle har fått amnesti. De trenger ikke være så ille for storbyluften heller. - Fyrer du riktig er de gamle like rentbrennende som de nye, hevder ovnseksperten Anders Sundvold. - Det er ingen ny oppfinnelse å fyre rent og effektivt med ved, hevder Sundvold. - Gamle grindovner, etasjeovner slipper ut mindre svevestøv enn de nye, såkalt rentbrennende. Det er ca 2,5 meter med kanaler inne i ovnen, og da er det ikke mye partikler igjen i den lufta som når pipa. Ikke varme heller. Den er igjen i rommet.
Hva betyr det at ovnen er rentbrennende?
Det hele handler om svevestøv. Fyring med ved gir partikler i luften, et problem som forsterkes i kald luft. De største byene i Norge har derfor innført panteordninger på gamle ovner. I perioder har det vært betalt ut fra 1500 til 5000 kr for å bytte til nye ovner med katalysator. Utslippet skal være mindre enn ti grampartikler pr kilo ved. Bergen kommune satte i januar 2010 av 7 mill til prosjektet. På de 5 årene panteordningen har vart, er det delt ut pant for over 5460 ovner i kommunen. - Det gir en årlig reduksjon på ca 67 tonn svevestøv, sier leder for feie- og tilsynsavdelingen ved Bergen brannvesen, Trond Grindheim til bt.no.
Hverdagsantikviteter
Det ble produsert ovner i Norge fra 1600-tallet. Modellene til ovnene ble formet av dyktige treskjærere, mange av dem holder et høyt kunstnerisk nivå. - Gamle ovner er brukskunst på sitt beste, slår Anders Sundvold, daglig leder i Gamle ovner på Leira, fast. Han er en av mange som har gamle ovner som hobby og levebrød. Da den nye tekniske forskriften kom, så det ikke godt ut verken for butikken hans eller for ovnene han er så glad i. Mange klenodier ble til skrapjern og spiker. -Godset i de gamle ovnene er tykt og magasinerer varmen. De kan vare i all tid. Jeg har en barokkovn fra 1690. Den kan holde i minst 200 år til. Jernkvaliteten er super!
Tungt renhold
Det var ikke forurensingen fra disse ovnene som gjorde at produsentene gikk bort fra slike ovnsmodeller etter krigen, og begynte å se på andre fyringskilder som olje og parafin. - Det tok tid og var en tungvindt jobb å rengjøre disse etasjeovnene, forteller Sundvold. - I dag har vi støvsugere, og jobben er gjort på minutter.
Vedfyring er viktig for kulturlandskapet
Hogst til ved er med på å vedlikeholde kulturlandskapet. Færre dyr på beite og avvikling av seterdrift gjør allerede sitt til at utmarka gror igjen. Mindre vedfyring vil bare forsterke igjengroingen. Ved er en fornybar ressurs, og et godt alternativ til olje og parafin. Vedfyring gir ikke noe CO2 tilskudd til klimaregnskapet. Om en trestokk ligger og råtner i skogen, eller brukes til fyring går ut på ett. Andre fornybare ressurser fra skogen er hogstavfall, tynningsvire, tømmer av lav kvalitet og industrielle biprodukter.
Hvilke ovner skal byttes ut?
Sundvold er klar på at de ovnene som er produsert på1960-70-tallet slett ikke har den kvaliteten de burde hatt. - 7"rør gir like mye varme til pipa som i brennkammeret, med fare forbrann. Leca-pipene sprakk!, forteller han. - I en etasjeovn er varmen i brennkammeret 400°C og når lufta når pipa, er den på 50°C. Når Forbrukerportalen skriver at "gamle ovner slipper ut 6 ganger så mye svevestøv som nye" er det ovnene produsert etter1940 vi bør se for oss. Det er slike ovner panteordningen er laget for.
Hvordan ser jeg om ovnen min er eldre enn1940?
Har du en gammel støpjernsovn, kan den restaureres. I mange hus og leiligheter er ovnen selve smykket i stua. Noen med motiver fra historiske begivenheter, fra eventyrene, kongeportretter, mytologi og bibelhistorie. Det kan være vanskelig å datere gamleovner, bare noen få har preget inn et produksjonsår. De fleste har derimot produsent og serienummer, som gir et omtrentlig produksjonstidspunkt. Det finnes eksempler på kopier av ovnstyper, som ble produsert på 1700-tallet, som fortsatter i produksjon i dag.
Har du en ovn med et av disse produsentnavnene, er den produsert før 1940:
Jernverk: Bolvig (Vold), Brunlanes, Dikemark, Egeland, Eidsvold, Fossum, Fritzøe, Froland, Hassel, Holden, Kongsberg, Moss, Næs,Odal, Sognedal, Vigeland, Aadals bruk.
Jernstøperier: Asdøldalen, Barkevig, Brønlund, Colbiørnsvigen,Grimstad, Guldbringdalen, Haugesund, Havstad, Kværner, O. Mustad,Oddernæs, Porsgrund, Pusnæs, Sandnes.*
Kilde: http://www.byggogbevar.no/gamle-ovner---kulturminner-eller-spiker.aspx
http://www.gamleovner.no/
Restaurering av gamle ovner: an.ovner@online.notorsdag 29. mars 2012

Balkong kontra veranda - egentlig altanAltan som skal forandres

Veranda

Veranda


Det råder en del forvirring med tanke på hva det som stikker ut av husveggen og som vi liker å sitte på i vårsola, kalles.
Det er klare definisjoner på hva balkong, veranda, altan og terrasse er. Jeg leste en lang avisartikkel en gang om temaet, og det er en logisk begrepsforklaring på det.
Dette fant jeg på nettet:
Altan
er en ikke-overbygd oppholdsplass på tak. Den er forsynt med rekkverk eller balustrade. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.
Etymologi: altan er et tysk ord som kommer fra italiensk altana er forankra i latin altus som betyr høy.


Balkong
er en oppholdsplass på husfasade. Golvet på balkongen ligger i samme plan som golvet innenfor, og er en fortsettelse av dette. Balkongen kan bæres av bjelker som er utkraget fra golvet innenfor eller av konsoller.
Etymologi: Balcon kommer fra italiensk balcone og har betydningen bjelke


Terrasse
er en avsats foran bygninger. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. En terrasse ligger oftest på bakkeplan.

Etymologi: "gallery, portico, balcony," later "flat, raised place for walking" (1570s), from M.Fr. terrace, from O.Fr. terrasse "platform (built on or supported by a mound of earth)," from V.L. *terracea, fem. of *terraceus "earthen, earthy," from L. terra "earth, land" (see terrain). As a natural formation in geology, attested from 1670s.


Veranda
er en åpen eller overbygd (med tak) oppholdsplass som tilbygg til hus. Taket på verandaen kan være understøttet av stolper. Fra verandaen kan du som regel gå rett inn i stuen eller gå ned trappen til hagen.
- Veranda er ikke frittsvevende, men står gjerne på søyler. Selve ordet kommer fra Indisk, og det er et veldig gammelt uttrykk. Det betyr et overdekket område, og før i tiden hadde den gjerne tak eller glass.
- Og altan?
- Altan betyr det samme som veranda, men er et litt gammeldags uttrykk for veranda.
Etymologi: Veranda kommer fra portugisisk, på spansk heter det barand(r)a som betyr omstritt. egentlig et indisk ord! From Hindi varanda, which probably is from Port. varanda, originally "long balcony or terrace," of uncertain origin, possibly related to Sp. baranda "railing (rekkverk)," and ultimately from V.L. *barra "barrier, bar." Fr. véranda is borrowed from Eng.


Andre ordbøker, som Norsk landbruksordbok, Samlaget 1979, har liknende, men ikke helt sammenfallende definisjoner.
Kilde: Stein Ove Korneliussen og Thiis Evensen.

I fagspråk vil man benytte klare definisjoner. Definisjonene er hentet fra
K.M. Viestad: Byggeteknisk fagleksikon, Universitetsforlaget 1980:

altan, også kalt "takterrasse", ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning eller tilbygg. Den er forsynt med rekkverk eller balustrade. Altanen kan også være understøttet av søyler eller stolper.
balkong, oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med golv som fortsettelse av golvet i rommet innnefor. Balkongen kan bæres av bjelker som er utkraget fra golvet innenfor eller av konsoller

terrasse, i forbindelse med bygninger en planert avsats foran fasade. Fra terrassen er det vanligvis inngang til stua (stueterrasse) og trapp til nedenforliggende hage. Takterrasse er oppholdsrom på flatt tak

"veranda", åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Tak kan være understøttet av stolper, eller verandaen kan være lukket med store vinduer i veggfeltene, glassveranda. Fra verandaen fører som regel dør ned til stue og åpning eller dør og trapp ned til hage.
Det virker som om det går mer på det rent byggningstekniske enn størrelsen, hvis man legger KF-Tanum til grunn:
veranda (av port.), lettbygd åpent eller overdekket oppholdsrom bygd til
et hus, særlig alm. ved villabebyggelse. Vanligvis fundamentert, i
motsetn. til balkong.

balkong, fremspringende utbygg utenpå et hus i fortsettelse av en
gulvflate, med rekkverk og vanligvis hvilende på konsoller.

altan (av lat. altus, høy), fremspringende bygningsdel med rekkverk,
oftest uten tak, båret av søyler, pilarer eller buer

terrasse, horisontalt planert del av terreng, helst avgrenset av
støttemur eller brystning. Anlegges gjerne som oppholdssted utendørs i
tilknytning til hus.
Kilde: Jan Erling Veiset
Språkrådet
Platting er bygget rett på grunn!

onsdag 28. mars 2012

Tapeten fra England er på vei!

Det ble tre ruller (for å være på den sikre siden) av Geo Deco svart eller mer grå vil jeg si.
Om jeg skulle ha bestilt dem fra Fargehandleren ville en rull ha kosta 450 kr. Om er par dager er pakka framme. I tillegg kommer toll og avgifter på kr. 218,- for forsendelsen. Likevel blir det 1/3 av prisen for en tapetrull i Norge.Og jeg håper jeg ikke har bomma på fargen jeg har malt panelen i! Uansett gråfarven er vakker...
så får det bare matche eller ikke!

Nytt verandarekkverk


Inspirasjonsbilder:Kilde: http://www.gamletrehus.no/articles.php?id=1

En idé er også å hente opp dekoren, dvs nedre del,  fra treporten som også skal erstattes med ny, maken etter hvert:Fredriksstad Blad, 12.oktober 1979: Gjerdet, portstolper, porten og stenmuren (sees ikke på utklippet) bindes sammen til en hethet.

Naboenes porter:


 


Og fra Christel i Bygg og Bevar har jeg fått dette:

Sender deg bilder av en villa i dragestil fra Flekkefjord. Den er også i samme gate som du har tenkt til nå. Annonse for boken "Gamle trehus" til Else "Sprossa" Rønnevig som lanseres i begynnelsen av juni. http://www.sprossa.no/
tirsdag 27. mars 2012

Med blandede følelser


Vi skriver fremdels mars, men gradestokken vil i dag vise 19 plussgrader hvis varselet treffer blink.
Det er herlig med varme... likevel varmen har en bismak. Hvor fører dette hen i global sammenheng? Hele naturen blir påvirka og vi mennesker blir påvirka mye raskere enn noen har ant. Det er skremmende! Og for oss allergikere er sesongen utvida med et par måneder i første omgang. Mange må tilbringe flott varme soldager inne. Heldigvis klarer jeg å takle kløende øyne og rennende nese sånn noenlunde og gleder meg kortsiktig over sommeren som har kommet på besøk! De andre konsekvensene skyver jeg foran meg.... jeg gjør en del for å redde miljøet, men på langt nær nok. Jeg flyr jo  blant annet til fremmede land.Rekord så langt. Det holder!

mandag 26. mars 2012

Skjulte skatter


Blant gamle, skitne  aviser fra 1928 mellom gulv i annen etasje - og tak i første kom det mye rart til syne. En av de mest spesielle gjenstandene er et glass med etikett der det står skrevet Lemon Creme, og ganske riktig det lukter sterkt sitron av kremen den dag i dag. En gammel gardinsnor av trekuler er et annet klenodium. Den har jeg planer om å montere på den originale rullegardina i 'pikerommet' i første etasje. Og jeg har enda flere gamle skatter på lager...

Nå har snekkeren feia rent....Så til hybelsoverommet.
Entusiastisk svingte jeg kosten over den gamle tapeten etter å ha fjerna den fra min tid, men jeg var ikke lenge overbevist om at resultatet ville bli bra. Jeg holdt troa ut i andre strøk. Da var jeg nødt til å innse at over en halv dags arbeid var for gjeves og et halv spann med maling sløsa bort. Det ble bare ikke fint! Bobler, folder, hakk og hull åpenbarte seg en masse.
Dessuten hadde jeg bomma på gråfarven. Den ble nesten hvit!
Ny og mørkere gråmaling er kjøpt inn, og sideveggene vil få ny panel.lørdag 24. mars 2012

ABC-Skandinavia; OleanderPå middelalderlatin het planten lorandum, men ble under påvirkning av latin olea, oliventre, til italiensk oleandro. Lorandum ble den kalt fordi bladene minnet om laubærtre. Oliventreet var oldtidens viktigste kulturplante, som het både olea og oliva. Av treets frukter fikk man oleum som er blitt vårt ord, olje, engelsk oil, fransk huil. Men det latinske oleum er hentet fra gresk, élairion, med samme betydning. Man regner med at ordet opprinnelig kommer fra et middelhavsspråk.
Kilde: Levende ord av Johan H Rosbach 


fredag 23. mars 2012

Blomstrende fredag; Fotogen

I forigårs så jeg sommerfugl, i dag marihøne og en summende humle for første gang i år!


Mens jeg malte panelplankene til hybelkjøkkenet - ute i gården fordi det var et sånt herlig vær, kom det ene insektet etter det andre for å inspisere malingen deriblant lille Maria fly, fly. Det er altså langt fra snø på plasten, men hvit maling!
onsdag 21. mars 2012

Ett skritt videre


Snekkeren står på, og jeg håper rørlegger og elektriker følger opp i samme tempo!!

14. april kommer IKEA minikjøkken Attityd på plass i endeveggen av kjøkkenkroken. Teak klaffebord på veggen til høyre for vinduet vil utnytte rommet og gi en liten spiseplass for to! Det lager snekkeren vår.

Møblene fra bruktmarkedet er i hus! Bordet trenger litt teakmasse for å reparere den lille skaden i venstre hjørne og mye teakolje.
Denne nattbordhylla  skal da stå mellom sengene:
Lys grå maling på veggene i soverommet vil gjøre susen mot den tapetserte endeveggen.
Gamle tapeter fra min og svunnen tid!
Denne er nok fra slutten av 1920-tallet.

Og i haven blomstrer krokusen.