fredag 30. mars 2012

Gamle vedovner er kulturminner

Denne ovnen sto i kjelleren, men den er gjort om til oljefyring. Jeg håper det er mulig å få satt den tilbake i opprinnelig stand.


Denne vedovnen sto på loftet. Godt at faren min for en gangs skyld ikke har hatt ryddemani!


Gamle ovner brenner like rent som nye
Når budskapet om å bytte til rentbrennende ovner formidles,nevnes det skjelden at de gamle har fått amnesti. De trenger ikke være så ille for storbyluften heller. - Fyrer du riktig er de gamle like rentbrennende som de nye, hevder ovnseksperten Anders Sundvold. - Det er ingen ny oppfinnelse å fyre rent og effektivt med ved, hevder Sundvold. - Gamle grindovner, etasjeovner slipper ut mindre svevestøv enn de nye, såkalt rentbrennende. Det er ca 2,5 meter med kanaler inne i ovnen, og da er det ikke mye partikler igjen i den lufta som når pipa. Ikke varme heller. Den er igjen i rommet.
Hva betyr det at ovnen er rentbrennende?
Det hele handler om svevestøv. Fyring med ved gir partikler i luften, et problem som forsterkes i kald luft. De største byene i Norge har derfor innført panteordninger på gamle ovner. I perioder har det vært betalt ut fra 1500 til 5000 kr for å bytte til nye ovner med katalysator. Utslippet skal være mindre enn ti grampartikler pr kilo ved. Bergen kommune satte i januar 2010 av 7 mill til prosjektet. På de 5 årene panteordningen har vart, er det delt ut pant for over 5460 ovner i kommunen. - Det gir en årlig reduksjon på ca 67 tonn svevestøv, sier leder for feie- og tilsynsavdelingen ved Bergen brannvesen, Trond Grindheim til bt.no.
Hverdagsantikviteter
Det ble produsert ovner i Norge fra 1600-tallet. Modellene til ovnene ble formet av dyktige treskjærere, mange av dem holder et høyt kunstnerisk nivå. - Gamle ovner er brukskunst på sitt beste, slår Anders Sundvold, daglig leder i Gamle ovner på Leira, fast. Han er en av mange som har gamle ovner som hobby og levebrød. Da den nye tekniske forskriften kom, så det ikke godt ut verken for butikken hans eller for ovnene han er så glad i. Mange klenodier ble til skrapjern og spiker. -Godset i de gamle ovnene er tykt og magasinerer varmen. De kan vare i all tid. Jeg har en barokkovn fra 1690. Den kan holde i minst 200 år til. Jernkvaliteten er super!
Tungt renhold
Det var ikke forurensingen fra disse ovnene som gjorde at produsentene gikk bort fra slike ovnsmodeller etter krigen, og begynte å se på andre fyringskilder som olje og parafin. - Det tok tid og var en tungvindt jobb å rengjøre disse etasjeovnene, forteller Sundvold. - I dag har vi støvsugere, og jobben er gjort på minutter.
Vedfyring er viktig for kulturlandskapet
Hogst til ved er med på å vedlikeholde kulturlandskapet. Færre dyr på beite og avvikling av seterdrift gjør allerede sitt til at utmarka gror igjen. Mindre vedfyring vil bare forsterke igjengroingen. Ved er en fornybar ressurs, og et godt alternativ til olje og parafin. Vedfyring gir ikke noe CO2 tilskudd til klimaregnskapet. Om en trestokk ligger og råtner i skogen, eller brukes til fyring går ut på ett. Andre fornybare ressurser fra skogen er hogstavfall, tynningsvire, tømmer av lav kvalitet og industrielle biprodukter.
Hvilke ovner skal byttes ut?
Sundvold er klar på at de ovnene som er produsert på1960-70-tallet slett ikke har den kvaliteten de burde hatt. - 7"rør gir like mye varme til pipa som i brennkammeret, med fare forbrann. Leca-pipene sprakk!, forteller han. - I en etasjeovn er varmen i brennkammeret 400°C og når lufta når pipa, er den på 50°C. Når Forbrukerportalen skriver at "gamle ovner slipper ut 6 ganger så mye svevestøv som nye" er det ovnene produsert etter1940 vi bør se for oss. Det er slike ovner panteordningen er laget for.
Hvordan ser jeg om ovnen min er eldre enn1940?
Har du en gammel støpjernsovn, kan den restaureres. I mange hus og leiligheter er ovnen selve smykket i stua. Noen med motiver fra historiske begivenheter, fra eventyrene, kongeportretter, mytologi og bibelhistorie. Det kan være vanskelig å datere gamleovner, bare noen få har preget inn et produksjonsår. De fleste har derimot produsent og serienummer, som gir et omtrentlig produksjonstidspunkt. Det finnes eksempler på kopier av ovnstyper, som ble produsert på 1700-tallet, som fortsatter i produksjon i dag.
Har du en ovn med et av disse produsentnavnene, er den produsert før 1940:
Jernverk: Bolvig (Vold), Brunlanes, Dikemark, Egeland, Eidsvold, Fossum, Fritzøe, Froland, Hassel, Holden, Kongsberg, Moss, Næs,Odal, Sognedal, Vigeland, Aadals bruk.
Jernstøperier: Asdøldalen, Barkevig, Brønlund, Colbiørnsvigen,Grimstad, Guldbringdalen, Haugesund, Havstad, Kværner, O. Mustad,Oddernæs, Porsgrund, Pusnæs, Sandnes.*
Kilde: http://www.byggogbevar.no/gamle-ovner---kulturminner-eller-spiker.aspx
http://www.gamleovner.no/
Restaurering av gamle ovner: an.ovner@online.noIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!