fredag 18. desember 2009

M for mannen i Månen, ABC-tema

M for mannen i månen, ABC-tema
Mannen i månen
(omkrets og areal av sirkel)

Mannen i månen kan smile og le,
ringen rundt hodet er pi ganger d.
Men vil du finne fjeset til mannen,
må du bruke formelen pi ganger r i annen!

Og klangen i ordene Mannen i Månen med bokstavrim klinger som små klokker i mine ører! Innholdet passer også bra for en som bestandig har vært glad i matte! 
Hvem er det som ikke har satt hodet på skakke, kikket på Mannen i Månen og lurt på han tenker på...
Noen ganger er han blid, og andre ganger er han sur. Hva kommer det av?

 ”Mannen i Månen” er områder med lyse og mørke bergarter. De lyse høylandsområdene ble dannet ved at lyse lette bergarter fløt opp over de tyngre jernrike magmaene for 4,6 milliarder år siden. Den gang var store deler av Månen et hav av flytende stein. Månen ble til for 4,5 milliarder år siden i en dobbelt kjempeeksplosjon som forandret Jorden fullstendig.
Selv om de mørke områdene har fått navn som ”Stillhetens hav” fordi man en gang trodde at de besto av enorme mengder vann, har det i moderne tid ikke hersket tvil om at de i realiteten er knusktørre lavasletter. De mørke områdene er basalt som ble dannet under voldsomme vulkanske utbrudd som startet for 4 milliarder år siden og nådde et høydepunkt for 3½ milliarder år siden da de store måneslettene (marene, ”havene”) ble til. Slettene har stedvis områder med unormalt sterk tyngdekraft som kan skyldes rester av kjempemeteoritter i dypet.
Den faste berggrunnen er dekket av tykke løsmasser, dannet ved at berggrunnen har vært bombardert med meteoritter, kosmisk stråling og solvind gjennom milliarder av år.
Det er fremstilt et topografisk kart som viser Månens forskjellige lag sett fra kjernen og ut til overflaten. Noen forskere mener at Månens bakside ble truffet av et stort himmellegeme, for eksempel en asteroide, for rundt fire milliarder år siden, og at det er denne kollisjonen som forårsaket basaltbåndene. Sjokkbølgen fra det ekstremt voldsomme sammenstøtet forplantet seg tvers igjennom Månen og lagde sprekker i måneskorpen. Der trengte magma fra Månens indre ut på overflaten og størknet. Nå minner de mørke lavaslettene oss om øyne, nese og munn i et ansikt.
Sammenfattet klipp fra: http://illvit.no/spor-oss/hva-er-mannen-i-manen
http://www.nhm.uio.no/besokende/skiftende-utstillinger/ekspedisjoner/Apollo-17.html
http://www.astro.uio.no/ita/nyheter/maaneform_0403/maaneform_0403.html

Mannen i Månen hjelper oss til å huske navnene på månehavene. Det høyre øyet heter Det fredelige havet. Det venstre øyet heter Det regnfulle havet. Munnen heter Det fuktige havet. Det er merkelige navn siden det ikke finnes vann på Månen!
Det er mulig å se flere andre figurer i Månen også, f.eks. en dame, en hare og en krabbe.
Her er et utdrag av en sang sunget i filmen "Ringenes Herre"

Det fins en kro, en god gammel kro
rett under et grått gammelt fjell.
Der brygger de øl med så sterkt et ry
at selv Mannen i månen kom dit ned som ny
og drakk seg full en kveld.
Og Mannen i månen drakk seidlen tom,
og katten gnikket til dans.
Et fat på bordet bød opp en skje
mens kua spratt opp som en gal og ned,
og hunden jaget sin svans.

Og Mannen i månen tok nok et krus,
da rullet han bak et bord.
Der døset han da, og drømte om øl,
til stjernen bleknet klart som sølv
og dagen nermet seg jord.
http://www.home.no/frodo/Dikt.html

Det er både laget filmer, komponert musikk, skrevet romaner, barnebøker og dikt om Mannen i Månen, men ingen kjent kunstner har malt et bilde av han....

Og her en liten kuriositet som fryder meg:

Diktet «The man in the moon» fra 1325
er godt kjent blant forskere og litteraturvitere som har fordypet seg i middelalderengelsk.
Det som blant annet gjør diktet til et kuriosum, er at det engelske ordet booze – altså brennevin – for første gang i historien blir nevnt her.
Det samme er tilfelle med amarscled. Men dette ordet er aldri siden brukt.
Med sitt humoristiske innhold minner diktet fra tidlig 1300-tall om en folkesang. Det handler om mannen i månen, som er bonde. Han kommer ned til jorda og høster av noen vekster uten lov. Fogden oppdager udåden, og mannen i månen må gi fra seg klærne i pant.
Jeg-personen i diktet prøver å få mannen i månen med på å lure fogden til å drikke sprit med dem, for deretter å ta klærne fra ham når han er beruset. Men mannen i månen hører ikke, og jeg-personen roper enda en gang: «Kom ned, så skal vi få dette til. Jeg vet at du er amarscled.»
Feil i orboka
Det mystiske ordet har skapt hodebry blant språk- og litteraturforskere. Helt fram til nå.
– Oxford English Dictionary har en gal tolkning av ordet, basert på en feillesning og en gjetning av stavelsen, forklarer førsteamanuensis Merja Stenroos ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Amarscled ligger veldig nært et annet ord, malscren, som betyr å forhekse eller forvirre, og som forekommer i flere tekster fra samme tid og fra samme geografiske område, og dermed også med samme dialektstil.
– Når vi vet at r og l er ustabile rent fonologisk, og at det kreves bare en ganske alminnelig konsonantendring for å få til denne nye formen, så kan vi konstatere at det sannsynligvis er det samme ordet vi snakker om.

– I tillegg er a-en en veldig vanlig forstavelse som opptrer i ord som historisk har hatt lignende betydning, som for eksempel amazed og amused, forklarer Stenroos.


«The man in the moon» fra 1325 er så full av rare ord og dialektale uttrykk at det nærmest er umulig å oversette. Her er siste vers av dikted med det sjeldne ordet:

þis mon hereþ me nout þah ich to hym crye
ichot þe cherl is def þe del hym todrawe
þah ich yeye vpon heþ nulle nout hye
þe lostlase ladde con nout o lawe
Hupe forþ hubert hosede pye
ichot þart amarscled into þe mawe
þah me teone wiþ hym þat myn teh mye
þe cherld nul nout adoun er þe day dawe
Klipp: 21. mars 2009, http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/214785


Og her en mer morderne utgave at en manns observasjoner:
THE MAN IN THE MOON
He used to frighten me in the nights
of childhood,
the wide adult face, enormous, stern, aloft
I could not imagine such loneliness, such coldness
But tonight as I drive home over
these hilly roads
I see him sinking behind stands of winter trees
And rising again to show his familiar face
And when he comes into full view
over open fields
he looks like a young man who has fallen in love
with the dark earth
a pale bachelor, well-groomed and
full of melancholy
his round mouth open
as if he had just broken into song.


William J. ("Billy") Collins (born March 22, 1941) is an American poet  
http://poemsandprose.blog.co.uk/
Månen er et himmellegeme som går i bane rundt en planet, dvergplanet eller asteroide. Den er jordens eneste naturlige satelitt. Mer informasjon: http://www.daria.no/skole/?tekst=7550
når vi ser en fullmåne far Jorda, er det dag på forsiden og natt på baksiden av månen. På baksiden er natta mye mørkere enn noen natt på Jorda.
Månen i mytologien
Måne eller Máni var en mannlig vette, sønn av Mundilfare og broren til Sol. Han kjører månevogna, og blir forfulgt av ulven Hate som forsøker å sluke han og månen, og han klarer det i Ragnarok.
Månen var trolldomssolen. Den var tilknyttet de troll og vetter som var på ferde om natta. De tålte ikke  sollyset. Månens makt hadde sammenheng med de ulike fasene. Måne ble satt til å styre over ny og ne. Når gudene plasserte Måne på himmelen lot de han få følge av de to små barna til dvergen Ivalde, Bil og Hjuke.
Månen har gitt navnet til ukas første dag, mandag.  Ordet Måne og måned likner på hverandre. En måned er omtrent like lang som tiden mellom to fullmåner. Det er alltid 29, 5 dager, og folk har brukt intervallet til å måle tiden med i tusenvis av år. Hver uke har hver sin månefase, nymåne, halvmåne, fullmåne og halvmåne igjen, ne.
Uttrykket "Blue Moon" har jeg lært av Kristina i kveld, betyr at det er to fullmåneder i samme måned, og det skjer i denne desember med fullmåner både onsdag 2. desember og torsdag 31. desember, altså nyttårsaften. 
Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_moon
Ordet måne er ganske likt på flere språk. Månen heter Mond på tysk, moon på engelsk og manno på samisk. Ordet er veldig gammelt, og Månen har vært viktig for folk i store deler av verden. Mange steder ble Månen tilbedt.
Hjertet er symbol for månen med dens skiftende krefter. Først går månen den ene veien  så den andre. Alt som skulle vokse måtte gjøres med voksende måne. Slakting og baking. Slipe kniver og barbere seg ved minkende måne. Månen er symbol for metallet sølv. Månen fikk sin kraft fra sola.
Det finnes månegudinner i alle religioner. Afrodite, Artemis, og Selene, greske, Artume, etruskisk, Bast, Hathor og Isis, egyptiske, Sarpanitu, mesopotamsk, Tanit, fønisisk, Venus, Diana og Luna, romerske, Frøya, norrøn.
For to tusen år siden hadde folk i Hellas en månegudinne som de kalte Selene. Om natta kjørte Selene over himmelen i en vogn der hjulet var den runde måneskiva. selene var søsteren til solguden Helios som kjørte over himmelen med solvogna si hver dag.
I nordisk mytologi var det en mer mørkere tilknytning til Månen. Vikingene og samene fortalte at fullmånen kunne komme ned og røve bort ulydige barn. Og mange trodde folk kunne bløe gale ved fullmåne. Galskap ble tidligere ofte kalt månesyke.
Noen steder trodde folk på varulver.
Varulv er et menneske som forvandler seg til en salig blanding av et menneske og en blodtørstig ulv hver fullmåne. Som regel kan ikke personen gjøre noe for å stoppe denne forvandlingen. Neste morgen aner ikke varulven hvilke grusomheter han har begått i løpet av natten, og ellers lever vedkommende som et vanlig menneske. Det var før, men fremdeles kalles mennesker vi ikke helt kan stole på for lunefulle. Navnet Luna på Månen kommer fra den romerske månegudinnen Luna.
Les mer på : http://www.eternal-moon.org/goddess.html
http://www.suite101.com/article.cfm/mythology/11162
Se også Troll i ord
Månen av Eirik Newth


Månen har innflytelse på jorda gjennom det som flyter. Alt som skulle vokse, måtte gjøres med voksende måne i tillegg til slakting, brygging og baking. Det var viktig å slipe kniver og å barbere seg ved minkende måne. Månen er symbol for metallet sølv. Månen fikk sin kraft fra sola.
Månelys>  Av månelys gror det ingenting.
Vorter kan man blive kvit ved at hilse paa månen, naar den er avtagende. Man siger: “God aften maane, naar du tager til, tager mine vorter af”
Intet arbeid gaar godt i aftagende maane og faldende sjø. Slagtning, bagning, barbering m.m skal gjøres mens sjøen flør.
Randi har valgt samme tema, men med annen vri!xxx

10 kommentarer:

 1. Helt månebedotten jeg etter dette flotte innlegget ditt (månebedotten = himmelfallen, overveldet ) Her var det litt jeg visste fra før, men mye nytt. Du har virkelig jobbet med dette innlegget. Det gleder meg at dere gidder å bruke så mye tid på dette som egentlig bare skal være en lek. Men det er vel slik hvis noe virkelig interessere en:)

  SvarSlett
 2. Interessant indlæg om manden i månen. Det meste havde jeg ingen anelse om på forhånd. Man kan altid lære noget nyt i denne blogleg!

  SvarSlett
 3. Nu repeterar jag mig inte mer idag, men du vet jag ellers hade skrivit :)

  SvarSlett
 4. Fantastisk indlæg. Manden i månen... hihi, minder mig om dengang min far drillede min søsters mand. Min far har en professionel kikkert og vi har set tåger, måner om planeter, den røde plet på Jupiter mm. En dag fik min far min svoger til at kigge på månen og sagde: "kan du se manden i Månen?". Nej det kunne han ikke... men min far blev ved. Til sidst sagde min svoger: "joooo". Hvorefter vi alle lo. :-) Hav en god søndag.

  SvarSlett
 5. Mye jeg ikke visste ja! Månen har facinert folk i alle tider, tror jeg.

  SvarSlett
 6. Fasinerende! Det er nok fotograferingen som interesserer meg mest, og månen er en utfordring! Vanskeligere å fange med digitalt kamera enn med god gammeldags film. Jakter alltid på å ta det "beste" bildet. Så når det er fullmåne og klarvær er jeg å finne med kamera og stativ :o)

  SvarSlett
 7. Her var det mye spennende å lese. Månen gjør meg glad - gladere jo fullere den blir.

  SvarSlett
 8. Her var det jammen ett flott innlegg om månen.Og mye informasjon. Ingenting er flottere enn månen nå på vinteren. Ha en riktig god uke!

  SvarSlett
 9. langt innlegg men morsomt om mannen i månen. God jul F

  SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.