søndag 23. juli 2017

Pelargonia tetragonum - Orustpelargonium
Pelargonia tetragonum vokser langs bakken i Sør-Afrika, ble jeg fortalt av en ekspeditør. Jeg kan ikke huske å ha sett den der, men så kan det hende det heller ikke var blomstringstid for den da jeg var der i høstferien for snart tre år sida.
Blomsten er veldig elegant - og skjør! Stilken knekker med litt ubetenksom behandling. Potta falt ned fra terrassebordet og dermed var den brekt. Ned i jord med den i håp om at delen slår røtter, og en ny plante vokser fram...


Litt av noen priser, men så er de ikke å få kjøpt over alt heller da...
Endelig fikk jeg tynna ut druestokken i drivhuset, bort med mange og store blader og nye skudd uten frukt. Har ikke peiling på om jeg gjør rett.... I iveren fulgte også noen drueklaser med. Kan de modnes på "glass"? Nok en sesong med blå druer ser ut til å bli go´. Det bugner. Burde nesten ha starta vinproduksjon!
Det var også stor avling i fjor. Mange klaser hang altfor tett. Dermed fikk muggsoppen ypperlige forhold, noe jeg har forsøkt å hindre i år.

lørdag 22. juli 2017

Kulturminne Råholmen - steinbrudd
Informasjon: Type kulturminne
Art: Bergverk-gruveanlegg
Opprinnelig funksjon: Industri, fremstilling, produksjon
Vernestatus: Midlertidig fredet
Datering: 1900 tallet, andre kvartal 
Registrerte funn: Steinbrudd (uspesifisert)
Fylke: Østfold
Kommune: Fredrikstad
Lokalitets ID: 131078
1900 tallet, andre kvartal
Kategori: Teknisk/Industrielt minne
Kulturminnet består av (fra Askeladden):
Hele holmen er et kulturmiljø som består av en bronsealderrøys og et større stenbruddsområde. Stenbruddet ble opprettet av Folden Stenindustri i første halvdel av 1930-tallet og var i drift fram til midten av 1950-årene. Det er et av de best bevarte stenbruddene i Fredrikstaddistriktet. Bruddet på Store Råholmen var et finstensbrudd og momenthuggeri. Fremdeles ligger det igjen store mengder blokker med profiler og former. Anlegget har også en bevart skinnegang med vogner, samt et godt bevart kaianlegg av granitt. Her ligger også fremdeles kranen som fraktet blokkene.

Store Råholmen ligger vest for Kråkerøy i Fredrikstad kommune i Østfold.
Det ble mellom 1870 og 1960 i Østfold tatt ut store mengder granitt til diverse gater, bygninger og plasser. Et av de best bevarte steinbruddene fra denne tiden er Store Råholmen. Her finnes det brygge, kran, skinnegang, ferdige og ikke ferdige tilhogde steinprodukter. Tidlig på 1930-tallet tok A/S Folden Steinindustri i bruk stedet, og i alt sysselsatte de 136 mann. I 1942 begynte man her, som ved flere brudd rundt Oslofjorden, å fremstille steinblokker til Adolf Hitlers påtenkte seiersmonument i  Berlin. En 8 tonns kran som forøvrig ligger på stedet den dag i dag, løftet granittblokkene på 8 til 18 tonn. Flere av disse granittblokkene ligger også ennå på stedet.

Da man bygde Franklin D. Roosevelt-skulpturen på Akershus festning i 1948-49 ble råblokka på hele 90 tonn hentet ut her, men selve emnet veide «bare» 25 tonn. Det ble også tatt ut granitt til et lite åttekantet kapell i Nederland herfra.


Holmen inngår også i Kråkerøy-skjærgårdens naturreservat som ble etablert i 2010, og året før ble Store Råholmen fredet som kulturminne.
Jernbanelinja sør på holmenog her ender den...
Tilbake til brygga og lastestedet.
På holmens topp ligger en gravrøys fra bronsealderen, (1700-500 f.Kr.), og på holmens vestside finner man flere jettegryter. Kilde
Det får bli bilder fra en annen tur!
Vilt og vakkert blant rosene akkurat nå ...til tross for tørke
Fra rosebedet ved Eiriks plass nederst i haven!


Fremdeles en nyperose  ved steintrappa ned til drivhuset.
Foran kjøkkenterrassen: 
Mange roser kom aldri i flor denne sommeren fordi jeg ikke tok tørka på alvor. Jeg begynte å vanne for sent, og knoppene bare visna hen... Noen roser har tatt dette ad nota og har satt nye knopper, heldigvis!
I dag regner det faktisk litt, om det monner, vet jeg ikke!