søndag 27. juni 2010

Giftige ville planter

Dette innlegget er forhåndslaga og mangler noen bilder av plantene og tekst. Det vil jeg rette opp så snart som mulig.


Giftige ville planter
Det finnes utrolig mange giftige planter i vår flora. Jeg har boka Giftplanter av Harald Nielsen og Bente Sivertsen i bokhylla. Den tar for seg alle ville giftige planter som vokser i Europa. Det er ei l a n g rekker. Derfor konsenterer jeg meg om de som finnes i haven min og i grøftekanten rett rundt hjørnet. Det er det viktigste. Jeg har notert navn, hvilke stoffer de inneholder og hvilke forgiftningssymptomer de gir. Og selvsagt en kulturhistorisk bakgrunn. Hvis noen er blitt sjuke av planter, må


Giftinformasjonen på 22 59 13 00 kontaktes straks.


Jeg gjorde det sjøl da sønnen 1/2 år gammel spiste vindusblad. Han måtte bli på sjukhuset over natta til observasjon!
Jeg har ikke tatt med de plantene som gir alvorlige skader ved langvarig bruk, kun de som gir livstruende akutte skader.

Setersmørblomst
er veldig giftig. Indianerne i Nordamerika og eskimoene brukte den til å forgifte pilene sine med.

Hvitveis/Anemone nemorosa inneholder giftig anemol.
Blåveis har litt av samme gift.Bekkeblom/Caltha palustris og Ballblom/Trollius europaeus innholder giften i små menger.

Bulmeurtplanter/Hyoscyamus niger har noen av de giftigste frøene i hele verden. De inneholder alkaloidet hyoscyamin og scopolamin. Planten vokser ved veikanter og strender i hele landet.
Bulmeurten er en av de mest interessante kulturplantene som finnes. Det sies at de vakre bronsekarene fra Shang-dynastiet i Kina er laget etter bulmeurtens frøkapsler.
For 6000 år siden la sumererne et bulmueurtfrø på en ondartet tennbyll og smerten forsvant.
Og da Sokrates tømte giftbegeret, besto det av bulmeurtgift sammen med valmuesaft.
Røyken av tørket bulmueurt - og særlig av frøene når de blir opphetet, gir hallusinasjoner. Det var slik røyk som hjalp prestinnene i Oraklet i Delfi, til å "se" menneskenes skjebne og gi råd om nasjoners framtid.
Bulmeurt var også den viktigste bestanddelen i "heksesalven" de smurte seg med både hist og her fra middelalderen og helt fram til 1700-tallet, for å innbilde seg at de red på kosteskaft til Bloksberg!
Bruken av enteogener i Europa ble nærmest utryddet med framveksten av kristendommen, og særlig under de store hekseprosessene i tidlig moderne tid. Heksene brukte ulike enteogener, inkludert Bildet lånt fra wikipedia


Belladonnaurt/Atrova belladonna, Alrune/Mandragora officinarum
Hit til landet kom den med munkene på 1100-tallet. Siden har den sådd seg fra klosterne og blitt en del av floraen vår.
Hver plante produserer minst 8000 frø, og spireevnen er 100%. Dessuten kan frøene begraves under steiner og leirras. Kommer de så ved en tilfeldighet opp i dagen, gir de seg til å spire om det så har gått flere hundre år. Den planta vil ikke jeg ha i haven vår!!!
Symptomer på forgiftning:
Tørste, tørrhet i slimhinnene, irritasjon i svelget, oppkast, hodepine, svimmelhet.
Skarntyde/Giftkjeks/Conium maculatum, Vasskjeks/Berula erecta, Selsnepe/Cicuta virosa og Hundepersille/Aethusa cynapium er de mest kjente giftplantene våre.
Alle inneholder flere veldig giftige alkaloider i alle plantedeler, og det viktigste er coniin
som virker øyeblikkelig lammende. Plantene vokser på næringsrike sjøbredder og i grøfter.
Symptomer på forgiftning: Brennende og kriblende følelse i munn og svelg, kvalme, oppkast, voldsomme mavesmerter, søvnighet, pupillutvidelse, følelse av beruselse, hjertebank, svimmelhet, lammelse av tungen og tilslutt koma.


Revebjelle/Digitalis purpurea er både folkemedisinsk og folkloristsik omtalt.
Den inneholder tre giftige glykosider: digitoxin, gitoxin og gitalin.
Det er særlig bladene som er giftige. 2 g tørkede blad er en dødelig dose.
som en effektiv hjertemedisin ble den innført i England i 1785.
Symptomer på forgiftning:
Kvalme, langsom puls, uregelmessig hjerterytme.Ridderspore/Delphinum, Tyrihjelm/Aconitum septentrionale og Venusvogn/Aconitum napellus har alle hjelmformet overdel og framskutt "underhake" og skjønne blåtoner. Bier og humler surrer inn og ut av blomstene som sitter i klaser på toppen av den høye stengelen. Mange steder i landet blir de kalt humleblomster. Giften aconitin, calcatrippin, delsolin, delcosin og lappaconitin sitter i alle delene av plantene.
Selv en liten dose har sterkt bedøvende virkning, og oldtidslegene brukte også uttrekk av giften ved operasjoner. De var veldig forsiktige med doseringen!
Symptomer på forgiftning:
Først og fremst kjent hos husdyr.
Brennende følelse i munn, lepper, tunge, etterfulgt av følelsesløshet, oppkast og diaré.Peon/Paeonia officinalis inneholder peregrin som framkaller kolikksmerter, men den er ikke dødelig.


Tulipan gir eksem. Det er saften i berøring med hud som blemmer og kløe.


Gullregn, kaprifolium, prydbønner, sibirsk ert og gyvel inneholder det sterkt giftige alkaloidet cytisin. Hele planter er giftige.
Symptomer på forgiftning:
Tørste, svette, sterk brennende følelse i halsen, kvelingsfornemmelser, svimmelhet, hodesmerter, oppkast.


Akeleie/Aquilegia sp. Hele planta er giftig, men det er usikkert hvor giftig den er. er blitt forvillet, men kom hit med munkene.


Lupin/ her er det ertene i belgene som er fulle av giftstoff.

Liljekonvall/Convallaria majalis, Maiblom/Maianthemum bifolium og Storkonvall/Polygonatum multiflorum. Hele planten og de røde bærene er giftige. Det samme er vannet i vasen de har stått i.
Symptomer på forgiftning:
Svimmelhet, kvalme, oppkast, diaré, økt vannlating, hurtig og uregelmessig puls, svak hjertevirksomhet.Gjøksyre/Oxalis acetosella

Vinrute/Ruta graveolensSvaleurt/Chelidonium majus
Vortemelk består av giftige, harpiksliknende stoffer. Saften er etsende mot huden. Navnet har den fått fordi melken ble påført vorter i håp om at de ville bli borte.

Tysbast/Daphne mezerum har giften mezerin i frisk bark og bær -10- 12 bær er dødelig dose!
Symptomer på forgiftning:
Brennende fornemmelse i hals og svelg, tørste, mavesmerter, oppkast, diaré, smerter ved vannlating, blod i urinen, svimmelhet og kramper.

Slyngsøtvier/Solanum maculatum vokser på søppeldynger og i veikanter. Hele planta er giftig med coniin.
Korallsøtvier/Solanum capsicastrum og Jerusalemsøtvier/Solanum pseudocapsicum har gift i hele planten.
Symptomer på forgiftning:
Oppkast, diaré,
mavesmerter, kramper, hodepine, subnormal temperatur, lammelse, utvidede pupiler.

 
Barlind/Taxus baccata inneholder giftene taxin og taxicatin i hele planta.
Symptomer på forgiftning:
Oppkast, sterke mavesmerter etterfulgt av diaré, pupillutvidelse, svimmelhet og kramper.


Vanlig tuja/Thuja occidentalis


Buksbom/Buxus Sempervirens

Trollhegg/Rhamnus frangula

Leddved/Lonicera xylosteum er vanlig på Østlandet i tørr skog. De mørke bærene likner på rips med giften xylostein.
Symptomer på forgiftning:
Oppkast, sterke mavesmerter, kraftig blodig diaré.

Krossved/Viburnum opulus


Kristorn/Illex aquifolium har giftige bær med ukjent sammensetning.
Symptomer på forgiftning:
Kvalme, voldsom betennelse i mave og tarm.Eføy/Hedera helix vokser overalt i nærheten! Både friske blad og bærenes fruktkjøtt er giftig pga innholdet av helixin og hederin.
Symptomer på forgiftning:
Oppkast, diaré, mavesmerter


Alperose/Rhododendron hele planta er fylt med giften andromedotoxin.
Symptomer på forgiftning: Rennende øyne og nese, kvalme, oppkast, mavesmerter, lammelser av lemmer.


Iris/Iris pseudacorus og germanica
Symptomer på forgiftning:
Svie i munnhule og svelg, oppkast, kolikk og blodig avføring.

Liguster/Ligustrum vulgare. Blad og bær er giftlige.
Symptomer på forgiftning:
Eksemframkallende, mave- og tarmkatarr, oppkast, diaré, kramper og kretsløpslammelser.Påskelilje/Narcissus pseudonarcissus Pinselilje/Narcissus poeticus der både løken og plantesaften inneholder giftene narcissin b. narcipoetin
Symptomer på forgiftning:
Kraftig oppkast og diaré.

Crocus
Rutelilje/Fritllaria meleagris og Keiserkrone/Frittllaria imperalis

Oleander/Nerium oleander. Hele planta inneholder giften folinerin.
Symptomer på forgiftning:
Langsom puls, uregelmessig hjertevirksomhet, blåfarving av lepper og krampe.


Rabarbra/Rheum-arter har blader som er giftige med oksalsyre.
Symptomer på forgiftning:
Virker etsende i svelget, mavesmerter, oppkast


Julestjerne/Euphorbia pulcherrima har en knoll som er giftig. Den inneholder cyclamin.
Symptomer på forgiftning:
Oppkast, diaré, mavesmerter

Hestekastanje/Aesculus hippocastanium har en hams utenpå frukten som har en gift som er ukjent.
Symptomer på forgiftning:
Mave-tarmkatarr, utvidelse av pupillene.

Pors/Myrica gale


Snøbær/Symphoricarpus rivularis har en ukjent gift i bærene.
Symptomer på forgiftning:
Betennelse i hud og slimhinner.

Tidløs/Colcium autumnale. Hele planta er gjennomsyret med colchicin.
Symptomer på forgiftning:
brenning i munn og svelg, svelgebesvær, mavesmerter, kvalme, oppkast, hyppig vannlating.

Potet/Solanum berosum. Hele planta er giftig unntatt fullt utvikla jordknoller= potetene. Giften heter solanin.
Symptomer på forgiftning:
oppkast, diaré, kramper.
Kaprifolium inneholder giftstoffet cytisin.

Solblom/Arnica montana


Reinfann/Chrysnthemum vulgare

Løvetann/Taraxacum vulgare
http://mjuuugly.blogg.no/1272811760_lvetann__ikke_bare_ug.html
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/tara_off.htm

Har ennå ikke funnet fram til noe negativt om løvetann brukt som urtemedisin!


Legevendelrot/Valerianaofficinalis


Kongelys/Verbascum

Engmarimjelle/Melampyrum pratense
Sverdlilje/Iris pseudacorus og Iris spuria


Strand kvann/Angelica archangelica

Ormetelg/Dryopteris filix-masStor nøkkerose/Nymphea alba

Grønn julerose/Helleborus viridis

Trollbær/Actaea spicatahttp://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/planter/giftige_planter/
http://www.rolv.no/urtemedisin/artikler.htm

Kilde: Annemarta Borgen
Les mer på http://www.museumsnett.no/naturmuseum/tusenaarshagen/
Nyttige sider:
http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo/planter/
http://www.naaf.no/no/Fakta/Inneklima/Nyttig-a-vite-om-Allergivennlige-inne--og-uteplanter/
http://www.snl.no/.sml_artikkel/giftplanter
http://www.miljolare.no/data/ut/art/?or_id=1569
Flere planter med bilder:
http://www.123hjemmeside.dk/ostravklubb/7132305
http://www.hest.no/blogg/blogg.html?bid=2996&blid=109256

Leksikon over giftige planter
Giftige planter

6 kommentarer:

 1. One can only be thankful for this entry and effort of you. So far little Stefan, 3 years old, only looks at the plants. Many getting well wishes for your kid. A wonderful Sunday for you.

  daily athens

  SvarSlett
 2. Dette var veldig interressant. Ballblom er forresten Troms sin fylkesblomst, og vokser her i store mengder. så det var jo betryggende at den er begrenset giftig. Jeg kom til huske på kaninen til noen venner av meg, som spiste av vindusblad, med tragisk utfall. Godt det gikk bra med sønnen din!
  Og julestjerne, ja. Førjulstida er alltid et mareritt for meg, for jeg blir superallergisk når jeg er i samme rom som den planten. Og den finnes jo absolutt over alt i hele desember måned.

  SvarSlett
 3. Her var det mye viktig informasjon, og mye jeg ikke visste. Mange av mine hageplanter er visst i giftig kategorien.... Og nummeret til giftsentralen det har jeg faktisk allerede lagret på min telefon, har hatt bruk for det en gang for mange år siden og for hver gang vi har byttet telefon har det blitt lagret først. Godt å vite at det er noen som er tilgjengelig når krisen er ute.

  SvarSlett
 4. Skjønner hvorfor linken hit er merket Vilt og vakkerts blomster :)
  Blir nesten for mye av det gode, men du verden så spennende.

  Sjekk gjerne ut karavanseraiet.no
  Du var inne på det gamle, det som har blogspot.com som etternavn og som nå vil bli en del av cyberspaces evige beitemarker

  SvarSlett
 5. Hei, flott side! (: - et bra stykke arbeid, denne skal jeg lagre.... (: - særlig, som naturmedisiner og urtemedisiner så er jeg kanskje iblandt lett for "åpen" til å bruke det rundt meg, ..prøve, prøve.... har lett for å smake på ting... så allt dette skal jeg holde meg unna (:
  Jeg lurte forresten på hvorfor løvetann står der, - jeg tar gjerne litt løvetannblad i salat om rene tilgjengelig... bitterstoffer virker rensende på lever.. men det var kanskje BLOMSTEN du mener er giftig?? Takk for svar (: Hilsen Ishmi

  SvarSlett
 6. Heisann!

  Det er lenge siden jeg begynte på denne posten - og den er heller ikke fullført. Jeg oppdaterer hele tida og bruker kilder som f.eks.utklipp. Nå har jeg en side fra gårsdagens DB liggende. Informasjonen her passer godt til denne posten. Skal finne fram til løvetannutklippet, og svare her så fort jeg kan om hva som er giftig og hva giften framkaller av lidelser.

  SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.