søndag 15. august 2010

Primstaven, MARIAS HIMMELFART

.Primstavsymbol:  Et innramma kors, en krone eller en kvinnefigur

Dagen er en minnedag for den hellige jomfru Marias himmelfart.
På denne tida ventet man de første frostnettene, og folk ba til jomfru Maria om at det ikke skulle bli uår.


Dagen i dag (klipp)


15. august ble kalt Marimesse førre/fyrre, Marias himmelfart, Dyre vår frue dag eller Marimesse om høsten (latin Assumptio Mariae) til minne om jomfru Marias opptakelse til himmelen. Det var den største av alle mariafestene, som det i dag er 14 av i året.

Ingen vet når eller hvor jomfru Maria, Jesu mor, døde. Det kan ha vært i Jerusalem eller Efesos. Ifølge den katolske tro ble hun i likhet med Jesus tatt opp til himmelen.


15. august
På konsiliet i Efesos i 421 ble 15. august valgt som dagen da Maria ble tatt opp til Gud. I Roma ble festdagen alminnelig feiret fra 600-tallet under betegnelsen «Natale Sanctae Mariae», som faktisk betyr Marias fødselsdag i himmelen, det vil si hennes død.

Førkristen fest
Valget av 15. august hang sann-synligvis sammen med en natur-fest som lenge var feiret i østlige land som en fest for vinhøsten. I likhet med jula ble en førkristen fest gitt et kristent innhold på denne måten.

Unnfangelsen
Maria var trolovet med Josef og bosatt i Nasaret da hun ved bebudelsen ble besøkt av Den hellige ånd. Det førte til unnfang-elsen av Jesus Kristus.

Jomfru
Bibelen forteller at Maria fortsatt var jomfru da hun fødte Jesus. Fra de tidligste tider har det vært en kristen sannhet at hun forble jomfru hele sitt liv.

Livet med Jesus
Til Jesus begynte sin gjerning levde Maria som andre jødiske kvinner. Hun fikk Jesus til å foreta det første underet. Hun var til stede ved korsfestelsen, da Jesus overlot henne i apostelen Johannes' varetekt.

Etter Kristi himmelfart
Maria var med på å grunnlegge den første menigheten i Jerusa-lem. Resten av sitt jordiske liv tilbrakte hun antakelig for det meste der, men uten at hun gjorde seg bemerket.

Været
Hvis åkeren skiftet farge til Marimesse, kunne den skjæres 24 dager senere, sa man på Sunnmøre.


Symbolet finnes på primstaven fra Halden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.