lørdag 14. august 2010

Akerøya og fortet - Akeroy fort

.


Fortet ligger på en holme rett ved siden av Akerøya. Det har en brokete historie.
Akerøy fort er det sydligste av utenverkene til Fredrikstad festning. Fortet ble etablert allerede i 1664 som en liten tømmerskanse under tilsyn av general Rüsenstein. Den ble anlagt som forsvar både mot kapere og svenske sjøstridskrefter som opererte i Nordsjøen og Skagerak og for å sikre innseilingen til Fredrikstad. Det er godt le bak Akerøya samtidig som det er rask og lett adkomst til åpent farvann under forskjellige vindretninger. Flere fortøyningsfester i sundet vidner om dette. Det var derfor også viktig å hindre at havnen ble benyttet av fremmede. Den fremskutte posisjonen gjorde det også aktuelt for Tordenskjold å benytte havnen i 1716 og 1718. Til anlegget hører også redutten på Akerøyas høyeste punkt, 30m over havet. Her har en et vidt utsyn over ytre Oslofjord. Redutten ble restaurert i 1979 av Øsfold kulturminnevern.
Etter planer av general Johan Caspar de Cicignon ble fortet noe utvidet og fikk et kanontårn, en donjon omkring 1680. Over tårnet var et høyt tretak som beskyttet murverk og kanoner mot nedbør.
I 1685 var Christian Vs på inspeksjon og fant da den gamle tømmerskansen i en elendig forfatning. Dette førte til at det tidlig i 1740-årene ble bygget en ytre festningsmur.
I tiden fra 1681 og frem til 1807 var det tilbeordret kommandanter på Akerøy fort. Enkelte hadde med seg hele familien. På fortet var det en permanent vaktstyrke. I 1801 på bare 19 mann, men på krigsfot kunne fortet huse opp til 150 mann. Akerøy fort ligger avsides og det må mang en gang ha vært en ensomt og kjedelig tjeneste i fredstid.
Fortet ble aldri angrepet. Det hadde imidlertid sin misjon som et tyngdepunkt i ytre Oslofjord og beskyttet uthavnen med sine 27 kanoner og 150 manns garnison. Under napoleonskrigene (1807-1814) mistet en den dansk-norske flåte etter angrepet på København i 1807. Uten flåtestyrker til understøttelse og forsyninger anså en at fortet ikke ville kunne holdes og stattholder og øverstkommanderende prins Christian August beordret i 1808 fortet demolert. I 1883 ble fortet brukt av marinen som skytemål og ble siden liggende som ei steinrøys.
Kilde: Wikipedia
En liten kuriositet: Noen av scenene til filmen Den vite viking, en samproduksjon mellom Island og Norge fra 1991, ble  tatt opp her!
Akerøya med huset der Johan Borgen bodde noen somre - og kanskje "Lillelord" ble skrevet.

http://www.turtips.net/documents/34.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Aker%C3%B8y_fort

See my other posts about places worth visiting/ label "Lokal kulturhistorie" :

(1) Festningsbyen og Fredrikstad Museum - During the 17th and 18th Centuries, several fortresses and ramparts were constructed around the main Fortress of Fredrikstad: Kongsten Fort, Isegran Fort, Cicignon Fort and Akerøy Fort. The museum exhibition in Tøihuset (from 1775) displays the history of the city and exhibitions on varying historical themes. In Tøihuset you can also find the tourist information office.
(2) Fredrikstad Festning - The Fortress City of Fredrikstad is unique of its kind in Northern Europe, and used to be regarded as one of the most important fortresses in Norway. In 1716 the fortress was Tordenskiold's base during the military operations along the Swedish coast. In more recent history The Fortress City has been used for educational purpose. Fredrikstad Fortress has since 2001 not been in military use. The Norwegian Parliament has decided that the fortress is to be run as an open museum. The state will still be the owner of Fredrikstad Fortress.
(3) The Old Town, Fredrikstad - The Old Town (Gamlebyen) in Fredrikstad was originally constructed in 1663 as a military enclave which could be easily defended against Swedish belligerence. The narrow cobbled streets are lined with picturesque 17th century buildings. Many artists and craftsmen have established their working studios and galleries in Gamlebyen. A museum in the Gamle Slaveri outlines the history of the Old Town. It is by far the best preserved fortress town in Scandinavia.Getting there: About 100 km (1,5 hrs) by train or bus from Oslo. A couple of minutes to walk to the river, where a ferry shuttles over to the Old Town from the jetty.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.