tirsdag 10. august 2010

Primstaven, LARSOK

.
Primstavsymbol: Rist eller en blomst

Dagen var til minne om St. Laurentius, en martyr som ble stekt på en glødende rist i 258. St. Laurentius som skulle ha gjett blinde synet igjen.
Et gammelt rim sa: "Tjukkengi no i løda må, um du skal mjølk til vinteren få." Dvs at nå måtte høyet komme i hus....
Dagen i dag (klipp)

10. august ble kalt Larsok, Larsmesse eller Lavrans-vaka og var minnedag for St. Laurentius. Fordi han skal ha blitt lagt på en glødende rist, var han skyts-helgen for mange yrker forbundet med ild og varme, men også for spedalske. Slåttonna skulle være over.

Mange mener at de vanlige fortellingene om St. Laurentius ikke framstiller en bestemt person, men at det er historien om «den typiske martyr». Ingen vet nemlig om alle enkeltopplysningene om Laurentius er til å stole på.Martyrdøden
Man vet at han var en av de sju diakoner i Roma, at han led martyr-døden der fire dager etter pave den hellige Sixtus 2 i 258, og at han ble gravlagt på kirkegården Campus Veranus på veien til Tivoli, der St. Laurentius-kirken (San Lorenzo fuori le Mura) står nå.

Neppe på rist
Historien om at Laurentius skal ha mistet livet på en glødende rist, kommer trolig fra en frygisk kilde gjennom biografien til den hellige Vincent av Zaragoza. I Roma var halshogging den vanlige straffen for kristne.

Mange kirker
Den noe tvilsomme legenden var ikke til hinder for feiringen av Laurentius. Ved siden av Laurentius-kirken der han ble gravlagt, er det i Roma ytterligere fire gamle basilikaer som bærer hans navn, i tillegg til tretti andre kirker.

Feiring
Siden år 354 er hans fest feiret 10. august, og etter festen for den hellige Peter og den hellige Paulus 29. juni var det den største i den gamle romerske liturgi.

Helgendyrking
Dyrkingen av Laurentius spredte seg til alle katolske land. Han var en av de mest kjente helgener i Norden. Katedralen i Lund var viet til ham. Det var Lavranskirker også i Norge, bl.a. i Tønsberg og Bergen.

Været
På Østlandet varslet Larsok været for den kommende vinter. Nå burde slåttonna være ferdig, for etter Larsok ville ikke graset vokse mer. På Jæren var dette første høstdag.
Klart = kald vinter, Overskya mørk = fuktig vinter. Været man har Larsok skal vare til barsok 24/8.  

 Symbolet finnes på primstaven fra Halden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.