søndag 12. januar 2014

Lykketreff
Lykke-innleggene fortsetter - og det blir heller ikke færre treff på nettet etter som dagene går.
Denne posten har vært liggende på "utkast" en stund, så lista er sikkert ikke helt oppdatert.
Jeg "morer" meg litt med denne oppmerksomheten lykke får i media for tida. Begrepet og oppfattelsen av lykke er nesten like så variert som det finnes mennesketyper blant oss.

1. Melankolikeren
2. Flegmatikeren
3. Sangvinikeren
4. Kolerikeren

1.   Melankolikeren er pessimisten. Han eller hun ser aldri de lyse sidene først, er alltid redd for konsekvensene av enhver handling og frykter det verste. Melankolikeren synes livet behandler ham eller henne dårlig, og at livet består av altfor mange vanskeligheter.
Denne personen har i virkeligheten det litt vanskelig med seg selv og trenger langt mer sympati og forståelse enn personer som tar lettere på tingene.

2. Flegmatikeren er vanskelig på en helt annen måte. Personen er svak og mangler selvtillit. Flegmatikeren har vanskelig for å si noen imot, men har på den annen side vanskelig for å ta en endelig avgjørelse om noe som helst. Flegma betyr for øvrig uforstyrrelig sinnsro eller temperamentstreghet, og det er ulysten til overhodet å reagere eller engasjere seg i noe som karakteriserer denne typen.

3. Sangvinikeren, eller stemningsmennesket er som det ligger i ordet, lett å begeistre. Han eller hun går gladelig med på enhver ny idé eller tanke. 
Hvis vi imidlertid lærer oss å kjenne og forstå denne typen, kan vi unngå mange skuffelser, fordi vi kan ta våre forholdsregler for å fastholde stemningen.

4. Kolerikeren, eller herskertypen er kunden som vet alt mye bedre enn du selv og som vil bestemme over alt og alle. Personen ønsker alltid å få viljen sin, er psykisk sterk og blir enda sterkere ved motstand.


DEN STYRENDE
Kjennetegn: Selvsikre, uredd risiko og liker å ta ansvar. De har alltid et behov for å være effektive. De er handlingskraftige, fokusert på dagens agenda og tenker ikke på fremtiden.

DEN INITIATIVRIKE
Kjennetegn: Kreativ, drømmende, elsker å prate, rikt kroppsspråk. De er villige til å ta risiko for å nå anerkjennelse av å være først ute, eller ha det «riktige» produktet.

DEN STØTTENDE
Kjennetegn: Stiller spørsmål, omsorgsfull, utadvendt, rolig, god lytter. De liker ikke å ta egne valg, men vil alltid søke råd hos omgivelsene før de tar en beslutning.

DEN ANALYTISKE
Kjennetegn: Lyttende, problemfokusert, forsiktig, rasjonell, formell, rolig og logisk. De liker å samle og behandle informasjonen før de tar en beslutning.

Æstetikeren.

Et menneske der vælger efter nydelsen, vælger ud fra underholdningsværdi det sjoveste eller det smukkeste eller det bedste. Som sådan er æstetikeren egoistisk og tænker blot på sig selv. Derfor fortryder denne ofte sine valg, når de er foretaget, især når lysten er aftaget, og kedsomheden melder sig. Hans valg er uforpligtende, og derfor gør han dem om, når nye muligheder viser sig. Ofte indhentes æstetikeren af kedsomhed, når det går op for ham, at valg er ligegyldige og gentagelsen bliver truende. En æstetiker kan ikke leve i gentagelsen. Hans humør slår da fra, fra letsind over i tungsind, han bliver godt gammeldags deprimeret og føler, at hans liv er tomt og retningsløst. For at komme ud af denne klemme, kan han enten forvandle sig til ironiker, der blasert erkender tilværelsens tristesse med overbærende smil - og som måske endda kan udvise klædelig selvironi. Eller også havner æstetikeren i en fortvivlelse, der ikke lader sig overvinde.

Spidsborgeren.

En spidsborger er det almindelige travle menneske med mange gøremål, pligter og fritidsaktiviteter. Det spidsborgerlige består i, at at spidsborgeren ubevidst er et produkt af det givne samfunds normer og kultur. Han lider under den illusion, at han selv har truffet de valg, som anonyme kræfter i virkeligheden har foretaget på hans vegne. Spidsborgeren gør, som man gør. Et rollemenneske, der påtager sig en rolle uden at vide det. Som dermed gør ham til fremmed for sig selv, en genstand, flugt fra friheden.

Eksistentialisten.

Eksistentialister ville sige det på en lidt anden måde. At mennesket ikke er bestemt til noget bestemt: et mennesket er for så vidt muligt intet, før det gør sig til noget. Det har tilgengæld en mulighed for at træde i eksistens, at blive virkelig. Det drejer sig bogstaveligt talt om at ville sig selv, at ville noget. Derved giver man sit liv retning og form. Den enkelte må selv lave sine udkast - og bruge sin frihed til at forme sit liv.

Selvom mennesket er fundamentalt er frit ifølge eksistentialismen, kan det sagtens undlade at vælge at leve som andre, leve, som man nu engang gør. Ordet eksistens kommer fra det latinske 'eks-stasis' at træde ud af sig selv, at stå frem, at komme til syne, at være til. Eksistentialismen er en filosofi om selve det at være til. Den tager udgangspunkt i den enkeltes evne til at reflektere over sit eget liv. Det vigtigste i denne træk er, at mennesket kan forholde sig til sig selv. Det har den konsekvens, at det er frit. Det har sin frihed. Ikke til hvad som helst, men til at vælge sit livs indhold. De er nødt til at opfylde det basale behov, men har derudover evnen til at forme sit liv.

Kort om røde mennesker:
De røde har en tendens til å være sterke, engasjerte, ambisiøse, «risk takers» og «goal-getters». De er effektive, produktive og får ofte resultater raskt. De kan ofte ta stor plass og har lett for å ta styringen. 
Kort om grønne mennesker:
De grønne er logiske, forsiktige og analytiske. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene og de stiller kritiske spørsmål ved alt. De liker struktur, lister og sikkerheten av at alle mulige løsninger er prøvd ut. De gjør sjelden feil.
Kort om blå mennesker:
De blå er omtenksomme, gode konfliktløsere og inkluderende. De setter ofte andres behov foran sine egne, og passer på at alle blir sett og hørt. Det er også viktig for dem å bli likt av alle.

Så er det en retning som deler oss inn i 7 ulike typer... for den som gidder, er det mulig å studere dem her!

Og hvilke av disse opplever lykkefølelsen oftest -  og hvilke gjør det færrest ganger i løpet av livet? Ja, det er spørsmålet!
Konklusjonen:
Det må være Den reflekterende og initiativrike sangvinikeren med sans for estetikk og med blikk for det røde!

Hvilken mennesketype er du, her kan du teste deg!
Undertegnede er 
Selvbedømt type : INTP
Rapportert type: INTJ

http://www.youtube.com/watch?v=OJHdT1j6hH8


Lykke Li
Singer-songwriter
Lykke Li is a Swedish singer-songwriter. Her music often blends elements of pop, indie rock, and electronic; various instruments can also be found in her songs, including violins, synthesizers, tambourines, trumpets, saxophones, and cellos. Wikipedia

Noe å bli mer lykkelig av?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!