fredag 10. januar 2014

SkyWatch og Blomstrende fredag; Haven 2014

Planer for haven i 2014 er avhengig av så mye, så vi får se hva det kan bli!

Det store spørsmålet i 2014 er om dammen vår får tilbake sitt opprinnelige store vannspeil. Det er alle i nabolaget sitt største ønske. Avgjørlesen fattes forhåpentligvis snart, men vi har ennå ikke hørt noe mer fra kommunen. Siste informasjon:
Kommuneadministrasjonen jobber med å ferdigstille saksfremlegg angående Bjølstaddammen, med sikte på å legge frem saken for bystyret i desember. Dette betyr at saken må være klar i løpet av november. Den vil da først bli tatt opp i teknisk utvalg, deretter eventuelt formannskapet, før den behandles i bystyret. Syversen Mæhlum sa at de ikke kunne informere om hvordan saken stod før saksfremlegget er ferdig skrevet til politisk behandling. Vi fikk derfor ikke vite mer om hvilke intensjoner kommunen har i arbeidet med dammen. Når saken er klar for teknisk utvalg, blir den offentlig, og vi kan da få den tilsendt. Jeg har bedt om at den sendes til meg så fort den er klar, og vil da videresende den til dere alle. Det er først når vi får lest denne at vi kan få et bedre inntrykk av hva kommunen planlegger. E-post fra vår utvalgte naborepresentant

Bildene er tatt i dag. Sola skinner! Det har den ikke gjort siden den snudde 21. desember. Himmelen har bare vært grå, grå, grå!
I løpet av det nye året har det falt så mye nedbør i form av regn at det ville ha tilsvart over 85 cm snø.
Kanskje vi likevel skal være glade for at det har vært varmegrader hele tida. Mørkt har det vært uten det hvite dekket.

På programmet utover står å få orden på medisinurtebedet som ble anlagt sommeren 2012. I fjor fikk alt vokse fritt uten min innblanding (ingen luking med armen i fatle), og det resulterte i et sammensurium av vekster. Her tengs det sårt en disiplinerende hånd til å både røske opp og sette planter i jorda. Noen planter står på vent i drivhuset. Tre fine, knekte valnøtter på rad, tilsier jo at jeg vil holde meg frisk i hele 2014! Se

Stiene skal bli singelganger denne sommeren. Se. Planlegging tar tid! Jeg fikk jo noen steiner til en start, på fødselsdagen min sist vår. Og når alt er i orden, skal det inviteres til havepicknick på Eriksplass!
Så ønsker jeg meg mange øyenstikkere på besøk - og sommerfuglbuskene fulle av sommerfugler.


Sommerfuglbuskene har nye skudd! Og inne skyter amaryllisløkene.2 kommentarer:

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!