fredag 23. oktober 2009

Blomande Freyadagr: Plantefibrene, lin

Lin
Linplanten er en av våre eldste kulturvekster. Carl von Linné ga planten det latinske navnet Linum usitatissimum som betyr "det høyst nyttige"!
Det er funnet frø og linstoffer i egyptiske graver fra 3000 f. Kr.
I Det gamle testamentet står det at ypperstepresten skulle bære en drakt av rent lin før han gikk inn i templets aller helligste.
En del forskere mener at jegerfolk brukte lin til harpuner for over 25 000 år siden.
Her i landet startet dyrkingen av lin i bronsealderen.
Såing
skjedde på en fredag midt i mai. Hvis kvinnen gikk kledd i hvite klær og tok høye skritt når de sådde, skulle linet gro høyt.
På gammelhøytysk heter fredag Friátac som er lånt fra det norrøne frjádagr - som er blitt til Freyadagr, fredag!

Høsting
Linet kan høstes på forskjellige stadier:Linet kan høstes på forskjellige stadier:grønnmodning - hele strået er grønt, ingen blader har falt av. Gir ikke frø men flott fiber!gulmodning - stråen begynner å bli gult og mister bladene. Gir lite frø men flott fiber.brunmodning - strået er lysebrunt og frøene modne. Gir dårlig fiber, men mye frø.
Rykking
Når det skal høstes, skal det trekkes opp med rot. Stråene samles i passende bunter og tørkes.

Frøreping
Før resten av beredningsprosessen startes, må frøene fjernes. Dette skjer ved å trekke stråene gjennom en kam med f.eks spiker, slik at frøkapslene trekkes av strået.
Frøkapslene har fem rom som tilsammen inneholder ti frø.

Deretter skal linet røytes, bråkes, skakes og hekles før det er klart til spinning og til slutt veving.

Røyting
Linstråene må gjennom en råtningsprosess ( =røyting) for at fibrene skal løsne fra veddelene i strået. Før røytinga fjernes frøkapslene ved å dra linbuntene gjennom en rispekam, d.v.s. en plankebit med dype hakk i. Det enkleste er å rispe av frøkapslene ute på jordet rett etter rykkingen.
Dersom rykkingen skjer "innen rimelig tid" slik at en normalt får noen uker med gode dagtemperaturer, har en mulighet til å røyte linet samme høst. Ved markrøyting legges linet i tynne sjikt utover en grasbakke slik at rotendene ligger jevnt. Linet må vendes et par ganger for at røytingen skal bli jevn. Normal røytetid ved denne metoden er alt fra 2-6 uker, avhengig av temperatur og fuktighetsforhold. Er det tørt, kan en vanne det utlagte linet, det framskynder røytingen.
Ved vannrøyting bindes linet i løse bunter og legges i et vann/ en elv/ en tønne... En må sørge for å holde hele stengelen under vann ved hjelp av f. eks. noen plankebiter med stein oppå. Norges Linforening leier ut røytekar til interesserte. Vanligvis tar røytingen i vann 1-3 uker, men temperaturen kan medføre både kortere og mye lengre røytetid.

Bråking
Stilkene knuses så veden og linhalmen blir myk.
Bråking går ut på å bryte opp veddelen i strået slik at flis kan fjernes under skakingen. I småskalaproduksjon gjøres disse prosessene ofte manuelt.

Skaking
Veden og halmen skilles ved at bunten holdes over en skakefot og piskes eller hamres på med en skakekniv.

Hekling
Å hekle betyr å dra eller gre bunten over en fjøl med spisse spikertenner. Tovlinet skilles fra.
Prosessen gjentas med medium og finhekler
Etter skakingen hekles linet, d.v.s. at en børster det gjennom små "spikermatter" slik at en får fjernet rester av flis og kortfiber ( =stry).

Spinning
Etter heklingen er linet klart til spinning.
Det var strengt forbudt å spinne på julens 12. dag. Da Frøya vendte hjem, forventet hun et lager av spunnet garn.Kvinnene spant ellers regelmessig resten av året.
En figur som kan være Frøya som spinner vises på flere brakteater. På et brakteat fra Oberweschen, har hun en håndtein, og på et brakteat fra Welschingen og Gudme II, har hun noe som kan være en skaft.
I sin rolle som Horn har Frøya lært kvinner å spinne og veve.

Det er mangeanvendelsesområder for lin. Fiber kan brukes til tråd for tekstil, tauverk og tapeter.
Kompositt i f. eks:Bygningsindustrien: fiberplater, partikkelplater og isolasjon
Biokompositt: Plast, papp og papir
Tekstiltype-kompositt: Non-wowen, geotekstil , bilindustrien og andre hardvareprodukter

Frø
Rikt på protein og Omega 3 og 6
Olje:maling, trebehandling, rustbehandling
Farmasøytprodukt: kremer, salver, shampoer, såper
Frø og mel: Bakevarer, frokostblandinger, helsekost, sauser, supper, kjøttproduksjon diettprodukter, dyrefor.

Kilde:http://www.bygdekvinnelaget.no/content/naturfiberets-%C3%A5r-i-hvarnes

Lin i kulturhistoria
Frøene ble sådd på en fredag i midten av mai. Kvinnene som sådde linfrøene, var kledd i sine fineste klær til ære for Frøya. LInfrøet ble kalt "kvinnens sæd". På våren kunne det vises en del tegn på hvordan linavlinga skulle bli, og det ble sagt at om den første som steg inn i stua etter at frøene var sådd, hadde langt hår, skulle linet bli langt!

Først grov de meg ned i djup jord.
Så vokste det opp en stilk med blom.
Så hang jeg til ryggen ble stiv.
Så kastet de meg ut på marken.
Så fikk jeg ligge og blekne.
Så fikk jeg sitte med de store til bords.
Så fikk jeg følge de døde til jords.

Innen de første sommerukene etter såing, strakte lange, skjøre stilker med lyseblå blomster i toppen, seg opp av jorda. Blomstene åpnet seg om dagen og lukket seg om natta.
Innhøstingen og bearbeidingen av linet var omgitt av mange magiske riter og skikker, og det ser ut til at den hører sammen med fruktbarhet og kvinnesysler.
I slutten av august var åkeren klar for høsting. Knippe av planter ble røsket opp og buntet i små nek og tørket stående. Etter to uker ble frøene fjernet ved at plantene ble rispet. frøene ble tatt godt vare på, for de skulle sås til våren.
Fram til begynnelsen av oktober lå linplantene strødd jevnt på bakken for røyting. Stilkene råtnet. Så ble det ytterste på strået brekt slik at linfibrene kom fram. Tilslutt ble fibrene sjektet: vedinnholdet ble fjernet ved slag og greidd fri for grove tuster.
Skjekting, hakking og spinning gjorde kvinnene under vinterhalvåret. Selv barna fikk lære å spinne. Og om ei jente fikk knute på tråden mens ho spant, var det tegn på at det skulle komme en frier til gårds... Unge kvinner bar ofte linfrø i skoene for å bli gravide.
Når linet var høstet og spunnet, var det også knyttet til Frøya i hennes egenskap av bryllupets beskytter, noe som kom til uttrykk ved at bruden ble kledd i brudelin - gå undir lini...
Ved å strø linfrø på veien etter likfølget forhindret man den døde "å gå igjen"!

Alt dette var tidkrevende kvinnearbeid. Frøya i skikkelsen som Horn, var linets beskytter, lindyrkingens gudinne. Kvinnene behandlet linet med den største erbødighet.
Av arkeologisk materiale og historiske kilder framgår det at kvinner i bondesamfunnet alltid har deltatt i produksjonen.

Siden mannen ofte var på lange reiser i årevis, måtte kvinnene ta seg av økonomien og styringen av hjemmet. De framsto som selvstendige med makt og myndighet til å drive gården.
Kanskje kan vi tenke oss at kvinner av og til også drev jakt, fangst og fiske i eldre jernalder.
Kvinnene kan ha vært delaktige i den virksomheten for å skaffe føde og råvarer like mye som vi regner med at de skjøttet arbeid som såing og høsting.
Spørsmålet er om kvinner generelt hadde så stor makt fordi mennene var borte på handelsreiser eller i krig, eller om kvinnenes makt har utgjort en permanent struktur på den tida. Kvinnene hadde rettigheter til særeie og skilsmisse.

Hvis du vil undersøke om et stoff er laget av lin eller hamp, fukt stoffet lett og hold det mot deg. Når det tørker, vil linfibrene vri seg med sola mens hampfibrene vrir seg mot sola.

Linolje ble ofte brukt etter at runene var risset og rødmet. Odin var runeguden framfor noen annen, og lærte han å seideav Frøya. I Mecklenburg, på Odins dag, onsdag, ble alt arbeid med lin som såing, sying mm unngått fordi det het at Odins hest ville tråkke det ned...

Dyrket lin blir regnet for å være vår eldste og kanskje mest 
allsidige nytteplante. Planten er dyrket og er ett-/toårig. 
Planten blir sjelden mer enn 50 cm høy, og den har lyseblå blomster.
Linolje er rent vegetabilsk og derfor et fornybart naturprodukt.
Linplantens fibre brukes i tekstiler, mens frøene kan brukes i 
matlaging. Olje fra frøene kan brukes som båtolje, til maling eller 
til fremstilling av linoleum.
 
Lin og løk
Lina laukaR

Lin og løk er gamle kjente konserveringsmiddel. Lin ble surret rundt maten som skulle preserveres, og løk økte holdbarheten. Den ble også tidlig benyttet som legeurt og smakstilsetter.
Lina laukaR kan ha vært en fruktbarhetsformel eller for å gi god helse, styrke og erotisk karft.
midtsommerfesten ble feiret med lin og løk. Folk ristet båter av hvitløk, og kjærestepar hoppet hånd i hånd over bålene, og kanskje drømte de om å kle seg i brudelin.

Verset sier at linet kom sørfra med unge møyer som fløy på mystisk vis til Myrkvid for å egle til strid, men underveis måtte de hvile ved stranda, og de satte seg ned og spant lin.

Meyjar flugo sunnan,
Myrkvid i gognom
Allvitr ungar,
ørlog drygja
Thær a sævar strond settos at hvflaz,
drosir sudrænar, dyrt lin spunno.Tegningen er fra tegnefilmen om Frøya.
Fotoene er klipp fra videosnuttene jeg har laget om kvinner i jernalderen. Serien kalles SPOR.
Skuespillerne: elever og kollegaer. Her Agneta og Carol.

Her finner du flere fredagsblomster:xxx

4 kommentarer:

 1. Vilken intressant läsning om linet! Väldigt iinformativt och spännande att också få en historisk tillbakablick. Så härligt att kvinnorna som sådde lin klädde upp sig fint för att hedra Freja!

  SvarSlett
 2. När man läser det här kan man nestan förstå varför lin är så pass dyrt. En tidskrävande process. Interessant :)

  SvarSlett
 3. Oj, här fanns verkligen kunskapen. Fantastiskt. Jag bor ju i Hälsingland och här har det odlats och använts lin i hundratals år. Vi har linblomman som vår landskapsblomma. Ha det gott!

  SvarSlett
 4. Mycket informativt och intressant.Det var mycket jeg ikke visste.Der är så herligt å läre sig saker.
  ha det gott

  SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!