fredag 16. oktober 2009

"Når tiden kommer inn i bildet" 2

Når tiden kommer inn i bildet 2


Ornamentikken er festet til en kropp formet av presset gullblikk som er skjøtet med en spesiel form for lodding.
Kroppene er eventuelt hulstøpt i bivoksutsmeltingsteknikk.
Filigran:

Ordet har utviklet seg av filo og grano
Som betyr tråd med korn på.

Ulike tråder til filigran

A. slett tråd:
Råemnet hamret til ønsket bredde og tykkelse mot et jevn underlag eller mellom to lærremser.
B. rund tråd :
Råemnet hamret mot en buet fuge i metallplate.
Etterbehandling :
polering -
rulles mellom to plater -
utsettes for varme -
Hamret, slett tråd er mest brukt på berlokker i B2.

Lindad blikkremsetråd:
Tynt blikk vris rundt sin egen akse og deretter rulles mellom to treplater.
Karakteristisk: spiralformet søm rundt tråden og den er ikke helt kompakt i snittflaten.
Vanlig i etruskisk framstilling.

Tvunnet filigranstråd:
Slett tråd tvinnes sammen mot høyre eller venstre, oftes to og to.
Festet sammen, danner de et fiskebeinsmønster.
Yngre berlokker type III har overdelen helt dekt med tett lagt tvunnet tråd, de fleste fiskebeinsmønster.
Tvunnet tråd er mye brukt til innramming av dekorfelt og buer -sjeldent til sirkler og 8-mønster.

Perlefiligranstråd:
A. rett perletråd
B. snodd perletråd
Utgangspunktet er en slett tråd som bearbeides med en perlefil som gir en urelegmessig perlerad.
Filene forekommer i flere varianter, f.eks.:
enegget -
dobbeltegget -

konkav -
konveks -


Spiraltråd:
Utgangspunktet er slett - eller perletråd
som tvinnes tett rundt en ”rundstokk” til en spiral.
Kjernen kan fjernes og tråden strekkes,
eller kjernen beholdes for å få en kompakt tråd.
Trådtypen ble brukt som dekor på berlokkens
øye og/eller som avslutting før klasen.
Teknikken nådde sitt høydepunkt under B2 på berlokker av type III.

Tvunnet tråd:
Råemnet med kvadratisk eller rekatngulært snitt vris rundt sin egen akse og lager en rund tråd.
Bearbeides ved å rulle den mellom to treplater.
Karakteristisk: typiske renner som løper i spiral rundt tråden.
Finnes bare i et fåtall.

Sammenrullet blikkremsetråd:tynt blikk rulles sammen.
Bearbeides ved å dra den gjennom et drajern.
Karakteristisk: løpende søm langs tråden.

Både berlokkene fra Hunn og Solberg har tvunnet tråd av slett tråd på overdelen.
Bildet av berlokkdelene fra Solberg i Idd finnes i fotoarkivet på Historisk Museum.
3 stykker av en berlokk av ganske blekt gull. De 2 stykker er den øverste og nederste del, det tredje er en ubetydelig stump av siden. Stykket har vært på størrelse og arbeid omtrent som nr. 15649, men ikke vært fullt så rikt ornamentert.
Stykkenes vekt tilsammen 4,75 gr.
Funnet lenge før 1868 i en gravhaug på Solberg (gnr.47), Idd.
Var hel da den fantes.Granulasjon:
Ordet kommer fra den latinske betegnelsen granim som betyr korn eller kule.
Ulike typer granulasjon:
Den enkle formen for granulasjon er den eldste.

Enkel kulegranulasjon: Kulene er satt på med en viss avstand.

A. helt fri
B. omkranset av trådringer
C. ligger på trådringer

Linjegranulasjon: like eller ulike store kuler festet på linje - enkel eller dobbel- frittstående eller i kombinasjon med filigranstråd.

Klasegranulajon.: all tredimensjonal granulasjon, består oftest av basiskuler med en mindre kule lagt på. Kalles pyramidegranulasjon.
14 varianter...

Felt eller overflategranulasjon: granulasjonskulene ligger tett og danner sammenhengende flater. Frittliggende eller omringet av filigranstråd.
Typen er uvanlig i Norden.

Den mest vanlige berlokken har underdelen oppdelt i dekorfelt hvor øvre delens buer henger ned.
Den forekommer ofte med enkeltstående granulasjonskorn.

Berlokkene som er funnet på Stor-Dahl er 1 av 3 som har heldekkende granulasjonsdekor.Funn fra Klippehøj II, grav II, høyde 34 mm høy, diameter 15mm.
På berlokken fra Leikvold er buen utført med slett tråd, og det finnes linjegranulasjon på undersiden.
Denne dekoren forekom på berlokker funnet i Vest -og Nordnorge, ellers er den sjelden.
Høyde 4 cm, vekt 8,93 g.

xxx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!