mandag 12. oktober 2009

Farvenes språk, harmonier

Farvenes språk, harmonier
Klanger og harmonier er det samme.

Toklanger:


For å finne en toklang bruker vi en diagonal, alstå er alle komplimentærfarver hamoniske par.
I en tolvdelte farvesirkelen står to og to farver diamentralt over for hverandre. De danner en harmonisk toklang. Når man bruker en lys rødfarve, må man finne den tilsvarende grønne som er gjort tilsvarende mørk.

For å finne fram til de ulike treklangene, firklangene osv brukes et greit hjelpemiddel.
Med Ittens farvesirkel som utgangspunkt i papp, festes en likesidet trekant, en likebeint trekant, et kvadrat og et rektangel , alle i papp, i midten av sirkelen med en splittbinders. Så er det bare å bevege formene alt etter hva som er oppgaven: å finne treklanger, firklanger osv. Farvene hjørnene peker på, harmonerer med hverandre.Treklanger:
Når man velger tre farver i sirkelen som har innbyrdes forhold som en likebeint trekant, danner disse tre farvene en harmoni. Fordi en sterkt markert farvekontrast i lengden vil virke irriterende, settes inn en tredje nøytral farve. Slik oppstår en treklang!Firklanger:
Man kan også få et harmonisk forhold mellom farver som har forbindeleseslinjer som danner en firkant i sirkelen.
En harmoni kan være basert på en farvetone, men må da varieres i valør og/eller farvestryrke:En annen kan være basert på lik valør, men må da varieres i farvetone og/eller farvestyrke:En tredje kan være basert på lik farvestyrke, men må da varieres i farvetone og /eller i valør:Her er det i prinsippet mulig å sette fritt sammen fra alle seks farveprøvene!

xxx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.