torsdag 1. september 2011

ABC - Scandinavia; Etymologi

.
Mine bidrag til ABC- Skandinavia runde to inneholder små forklaringer på ords opphav. Jeg har gjort det til regel at i den grad det lar seg gjøre, skal det alltid handle om planter. Så langt har jeg hatt stoff nok ved hjelp av husets bibliotek.
Etymologi: av gr. 'læren om det sanne'etymologi, den gren av språkvitenskapen som beskjeftiger seg med ordenes avstamning, opprinnelse, slektskapsforhold og betydningshistorie. Vanligvis brukes betegnelsen også om den grunnform eller den grunnbetydning et ord kan henføres til eller kommer av, som når man f.eks. sier at etymologien til dusin er det franske douze, tolv, eller at herre etymologisk henger sammen med komparativ til en germansk grunnform haira- med betydningen gråhåret.
Ordet etymologi uttrykker egentlig den oppfatning at det eksisterer en naturlig sammenheng mellom tingen og tingens navn, altså at ordet ved sin form og klang avspeiler tingens sanne og virkelige vesen. Dette er også tydelig tilfellet ved de såkalte onomatopoetiske eller lydhermende ord, f.eks. brumme, fugleskriket i kråke (eg. krāke). I alle språk er det mange ord hvor det er en åpenbar sammenheng mellom form og betydning. Det er også lett for enhver å øyne sammenhengen mellom venn, vennlig, vennskap, og det krever relativt beskjeden fagkunnskap for å se den etymologiske forbindelse mellom flyte, flod, flåte, fløte og derfra å trekke linjer til f.eks. tysk fliessen og engelsk float. Ved de aller fleste ord er imidlertid den etymologiske sammenheng og betydning skjult for legmannen, ikke sjelden også for den erfarne lingvist. Det gjelder ikke minst en mengde arveord som hører til de mest dagligdagse i språket.

Her glapp kilden. Det er lenge siden jeg hentet fram denne informasjonen, så det får bli med at jeg viser til at teksten ikke er sugd fra eget bryst!

Og når jeg husker på det, hefter jeg ved et ordtak som kan passe!
Ordet stammer fra den indoeuropeiske grunnformen vrdho, og siden dh kan bli b, forstår man at også det latinske ordet verbum stammer herfra. Verbum betyr ord, fremdeles har vi uttrykket 'verbal framstilling'. På russisk finner vi roten igjen i vratj lyve. Spesiealbetydninger  av ord er 'løfte', f.eks. 'på mitt ord', 'ordtak' f.eks, 'et gammelt ord', og 'ry' f.eks. 'ha ord for' .
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!