søndag 4. september 2011

Ladegården og barokkhaven
Oslo ladegård ligger i Gamlebyen, det aller eldste Oslo. Blant middelalderruinene troner barokkpaléet med sin lille barokkhage. Utenfra er det ikke så lett å se at bygningen hviler på levningene av biskop Nikolas´ borg fra 1200-t. En av hans store haller utgjør deler av Ladegårdens kjeller. Biskopen bodde i borgen til 1554. På slutten av 1500-tallet ble det reist et renessanseanlegg på de gamle murene, men barokkhuset og de flotte salongene vi ser i dag, er fra ca.1720.
Klipp: http://www.olavsrosa.no/objektinfo.aspx?id=28093
Oslo Ladegård eller Ladegården er en bygning i sentrum av Gamlebyen i Oslo, nærmere bestemt nord for Oslo torg / Bispegata. Oslo gate løper langs østsiden.
Navnet Ladegården har bakgrunn i at området som hadde utgjort middelalderbyen Oslo ble utlagt til ladegård for Akershus slott etter at Christiania ble anlagt i 1624. Som ladegård skulle den være med på å sikre forsyninger til festningen.
Huset er bygget i 1725, på kjellermurene etter borgermester Christen Mules gård, der kong James (Jakob) VI av Skottland (senere James I av England) og prinsesse Anna ble gift i 1589. I kjelleren finnes rester av Oslos bispeborg fra 1200-tallet. Ladegården er åpen for omvisninger.
Eiendommens hage, som gikk omtrent ned til sjøkanten sent på 1700-tallet, ble rekonstruert og gjenåpnet i 1999 på grunnlag av et mønster fra 1779.
Et rom fra bispeborgen er rekonstruert like ved siden av Ladegården («Bisp Nikolaus' kapell»).
Klipp: Wikipedia
Oslo Ladegård, bygård i Oslo, Gamlebyen, oppført 1725 over kjellerne i biskop Nikolas Arnessons bispeborg. Den gamle bispegård brant ned 1567, og borgermester Christian Mule reiste en ny bygning her 1570. I 1589 ble bryllupet mellom kong Jakob 6 av Skottland og Christian 4s søster Anna feiret i Oslo Ladegård. Etter bybrannen 1624 ble bygningen kjøpt og reparert av kjøpmann Nils Toller. Hans sønnedatter, Karen Hausmann, kjøpte 1722 de såkalte Ladegårdsmarkene, og brukte siden navnet Oslo Ladegård om den bygning hun lot reise på bispegårdens grunn i 1725. Eiendommen ble ekspropriert av staten til jernbaneformål 1894, og i 1956 ble den overdratt til Oslo kommune.
Utgravninger under og rundt bygningen på 1900-tallet har brakt for dagen flere rester etter middelalderens bispeborg. I 1968 ble Oslo Ladegård museum og representasjonslokaler for Oslo kommune. 1998–99 ble Ladegårdens barokkhage reetablert ved gjenskaping av en historisk hage, basert på en oppmålingstegning fra 1779.
Klipp: Store norske leksikon  

Oslo ladegård er en hovedbygningen til en tidligere ladegård i Gamlebyen i Oslo. Den ligger nord for Oslo torg og Bispegata.
Etter bybrannen i 1624 ble byen grunnlagt på ny som Christiania vest for Bjørvika, og området hvor Oslo hadde ligget ble utlagt til ladegård for Akershus festning. Huset som står nå ble reist i 1725 over kjelleren til Christen Mules gård, som blant annet var kjent for at Jakob VI av Skottland giftet seg med prinsesse Anna der i 1589. Man finner også rester etter Oslo bispeborg fra 1200-tallet i kjelleren.
Ladegården er åpen for omvisninger. Saler fra 1700- og 1800-tallet har blitt restaurert. Hagen ble rekonstruert i 1999, og er også åpen for publikum. Ved siden av ladegården er et rom fra bispeborgen, Bisp Nikolaus' kapell, blitt restaurert.
Klipp: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Oslo_ladeg%C3%A5rd


Ja, da har jeg gjort en liten kildegransking, og funnet ut at informasjonen er sammenfallende, men litt variert - og troverdig!

Hva gjør en barokkhave til en barokkhave?

Bilde fra powerpointen jeg bruker i undervisninga


Mer stoff om historiske haver: 

2 kommentarer:

  1. BTW, you complained lately, the google translator does not work on your site. But today I have no problems it seems to work!!

    Since july I started an other blog with pictures.....( in case you like to see it click here http://perennial-thistle.blogspot.com/)

    SvarSlett
  2. Ser dejligt ud :-)

    - Paulinalykke.wordpress.com

    SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!