onsdag 21. september 2011

Primstaven; Mattismesse om høsten 21. September

Primstavsymbol:
Øks, sverd, fisk eller bukk.

Til minne om:
Apostelen Mattheus som led martyrdøden i Persia

Merkedag for været:
Fint vær denne dagen skulle vare fire uker.

Gamle skikker og overtro:
Nå var det høstjevndøgn, dag og natt var like lange.

Dagen i dag: 

21. september var det Mattismesse (Mattisdag) til minne om apostelen og evangelisten Matteus (latin Matthei apostoli evangelistae). Samtidig var dette høstjevndøgn, da dag og natt var like lange. Matteus ble tidligere også minnet om våren 24. februar.

Den hellige Matteus ble født i Galilea tidlig i det første århundre. Han skal ha vært toller (skatteoppkrever) i romernes tjeneste og ble derfor sett på som landsforræder av jødene.

Matteusevangeliet fortel-ler hvordan Matteus ble kalt til apostel av Jesus (Matt 9,9). Han skal ha erstattet Judas, som forrådte Jesus. Kanskje het han også Levi. Mer enn dette vet man egent-lig ikke om hans liv. Kanskje er apostelen og evangelisten ikke samme person engang.
Kirkehistorikeren Eusebius sier at Matteus forkynte kristendom for sine landsmenn jødene. Han skal ha forlatt Palestina tolv år etter Kristi himmelfart (antakelig i år 41-42) og dratt til Egypt. På veien skrev han sitt evangelium på arameisk, som var språket i Palestina på Jesu tid.
Ulike beretninger forteller at Matteus led martyrdøden, men ingen av dem er pålitelige. Man mener at Matteus nok endte som martyr, men ingen vet om han ble korsfestet, halshogd eller mistet livet på annen måte, eller hvor det skjedde.
I Roma går feiringen av Matteus tilbake til 400-tallet. På 700-tallet var det vanlig med en vigilie (nattgudstjeneste) på hans festdag, på samme måte som for de andre apostlene.

Ulike festdager
Festdagen for Matteus i den romersk-katolske kirke er nå 21. september. I den gresk-ortodokse kirke og hos syrerne blir han minnet 16. november, mens kopterne i Etiopia feirer ham 9. oktober. Også andre dager er brukt som minnedager.

Høstdag
Etter 21. september kunne ikke kornet modnes slik at det ble folkemat. Nå samlet bjørnen lauv og mose til vinterhiet. Det pleide å være godvær som kunne vare fire uker til ende.

Primstaven
Primstavmerket er øks, fisk eller sverd (kan minne om kors). Øksa ble tatt som tegn på at lauvingen kunne begynne.

Vårens Mattismesse 24. februar ble ofte kalt "laup-årsmesse" (skuddår) fordi man la inn en ekstra dag, og Mattiasmesse måtte flyttes til 25. februar.. "Mattis bryter is, er det ikke is, gjør han is". Merket er en M Kilde eller en grein med knopper. Noen primstavar hadde et dobbeltkors til merke for denne dagen siden dagen i skuddår skulle regnes for to.
1 kommentar:

  1. Interessant å lese dette om primstaven og Mattismesse, mye jeg ikke var klar over.

    Kirken jeg postet bilder av til Himmelsk er antatt bygget ca. år 1153. Det er også et gammelt sagn knyttet til kirken; Sagnet om det hellige sølvkorset. Skulle forresten gjerne sett de to som er i nærheten av der du bor :)

    Har forståelse for at dere ønsker en ny båt og det virker som dere bruker den mye så da ville det vært synd å være helt uten. Men både båt og hus? Og eplehagen med - skal dere flytte langt da?

    SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!