mandag 22. mars 2010

Egget i den greske mytologien
I begynnelsen var det et tomt mørke. Fuglen Nyx fløy alene gjennom mørket. Den hadde svarte vinger. Med vinden ho la et gyllent egg, og i mange år satt Nyx og ruga på egget. Endelig begynte det å røre seg i egget, og ut av det kom Eros, kjærlighetens Gud. Halvparten av skallet steg til værs og ble himmelen, og den andre ble Jorden. Eros kalte himmelen Uranus og jorda Gaia. Så skapte Eros kjærligheten mellom dem!
Uranus og Gaia fikk mange barn sammen og til slutt barnebarn. Noen av deres barn blir redde for den kraften deres barn igjen hadde. I et forsøk på å beskytte seg sjøl, svelget blant annet Kronos barna sine da de fortsatt var spedbarn. Men kona Rhea gjemte sitt yngste barn i en hule på Kreta. Ho ga Kronos en stein svøpt i et teppe. Han trodde det var sønnen og svelget. Sønnen ble senere kalt Zeus og ble alle guders gud på Olympen!
Leda ble beundret av Zevs som forførte ho i skikkelse av en svane. Deres fullbyrdelse den samme natta som Leda lå med ektemannen Tyndareos, resulterte i to egg. Begge inneholdt et tvillingpar. Et av barna var Helena - senere kjent som den vakre «Helena av Sparta" . De andre var Klytaimnestra, Kastor og Polydeukes, også kjent som Dioscuros. Deres stjernebilde er tvillingene.
Etterkommerne fra Tyndareos, den dødelige kongen, ble halvveis udødelige. En annen myte sier at Nemesis var mora til Helena. Ho ble også forført av Zeus i skikkelse av en svane. En gjeter fant egget og ga det til Leda som nøye gjemte det i en kiste til egget klekket. Zevs feira fødselen til Helena ved å skape stjernebildet Cygnus (Κύκνος), Svanen, på himmelen. Leda og svanen, kopi etter tapt maleri av Loenardo da Vinci


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.