tirsdag 2. mars 2010

Bygdeborgen

Bygdeborgen
 Rødborgen


Bygdeborgene er minnesmerker fra ufredstider, for etter Romerrikets fall i 410 var det urolige tider i Europa. Disse urolighetene har også satt sine spor i Norge og i vårt distrikt. Bare i Østfold kjenner vi til over 70 slike borger.
Ordet borg fører tankene til festninger med skanser og murer, men det er kun fjellskrenter med bratte sider gjerne på tre kanter. På den fjerde siden hvor adkomsten var lettest i terrenget, er det bygd opp og noen lave steingjerder som trolig har vært forsterket med tømmer palisander der stokkene sto skrått ut i lufta.. Dette tilsammen har dannet forsvarverket.  Det er tre ulike typer bygdeborger:
gårdsborger, veiborger og skjulestedborger.
Mest sannsynlig har de blitt brukt som tilfluktssted for befolkningen dersom ytre trusler truet dem. Her har naturen sjøl fått det nødvendige vern mot inntrengere
De er i dag lite innenfor murene som kan fortelle om borgens bruk og alder.
En og annen vannpytt røper kanskje at den har fungert som brønn, og man kan også støte på små  hauger med kalkstein som kan ha ligge klare til å kaste om noen skulle våge å angripe dem.
Vandrer vi fram til den kløften som deler åsen, møter vi en liten sperremur. Her er det bare et lavt stup, men ved hjelp av store kampesteiner er adgangen gjort mer vanskelig. Muren ligger i en liten forsenking, og er ikke mer enn 10 meter lang. Store kampesteiner langs foten av fjelletforteller at muren opprinnelig har vært temmelig kraftig.
Av det som ligger igjen er det ikke mye vi kan se av verken høyde eller bredde, men derimot er det spor etter en åpning 15 meter fra østenden. det er naturlig at dette er porten til borgen, for ikke annet sted ligger det så godt til rette for en inngang. Fra "Kråkerøy, en østnorsk kystbygd", 1957 s.92*

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.