torsdag 8. juli 2010

Primstaven, SELJUMANNAMESSE

.  
Primstavssymbol:  en ljå, en klippehule eller en krone (symbol for Sunnivas verdighet). Tegnet fins ikke på alle primstaver.


Dagen kan skimte med flere navn: Kjell fut, Kjell sviebygg, tredjevaka. Den feires til minne om St. Killian, en irsk misjonær som ble biskop i Würzburg. I norsk folketradisjon var primstavmerket en ljå fordi det kunne være fare for at kornet ville tørke på denne tiden. Dagen faller sammen med Seljumesse til minne om om St. Sunniva som ble dyrket på Vestlandet, og som er Bergens skytshelgen. I Bjørgvin kunne primstavmerket være en krone. Dagen i dag8. juli ble kalt Kjell fut til ære for St. Kilian (Kiliani martyris), Seljumesse eller Seljumannamesse (Fes-tum sanctorum in Selia, Sunnive virginis). Dagen kunne også kalles Tredjevaka, eventuelt Kjell sviebygg, alt etter hva man syntes passet best.

Kilian var en irsk misjonær som ble biskop i Würzburg i Tyskland. Han ble drept der i 689 og ble skytshelgen for det tyske land-skapet Franken (Baden og Bayern).

Legende
Det vi vet om Kilian, er hovedsakelig legendarisk, altså oppdiktet på et senere tidspunkt.

Würzburg
Kilian var av fornem irsk avstamming og oppdratt i kloster. Sammen med 11 ledsagere ble han sendt til Øst-Franken, som på den tiden var overveiende hedensk. Ved et besøk hos paven i Roma ble Kilian viet til biskop av Würzburg.

Blodskam
Den hedenske hertugen i Würzburg ønsket Kilian velkommen. Men han var gift med sin brors enke, noe som de kristne anså som blodskam. Kilian mente derfor at hertugen burde skilles.

Drept
Påstanden om blodskam og skilsmisse var så upopulær at Kilian og hans følge ble drept og begravd sammen med alle sine eiendeler.

Martyrer
I 752 ble martyrene og eiendelene deres funnet. Paven god-kjente samme år en offentlig kult til ære for dem. Martyrenes bein ble skrinlagt i domkirken i Würzburg 8. juli samme år.

Slåttonn
I eldre tid het det: «Kield Fuut og Sanct Knud driffuer Bonden med Ljaaen ud». Den hellige Knut har minnedag 10. juli. Det betyr at nå var det på side å starte slåttonna.

Sviebygg
Navnet Tredjevaka eller Kjell sviebygg tyder på at kornet nå var kommet så langt at det ikke gjorde skade om det ble utsatt for litt tørke.


Primstavsymbolet finnes ikke på primstaven fra Halden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.