fredag 11. juli 2014

Hva betyr forstavelsen sviger?
Dette utklippet har jeg tatt vare på lenge, og det andre punktet ble et poeng i talen min til brudeparet på dagen deres. Slett ikke lett å etterleve disse rådene sjøl om vilja er til stede!
Prefikset er sammenheng med det norrøne sværa.
I tidligere tider var det bare "faren til mannen" og "mora til mannen" som fikk betegnelsen. Bruden ble som regel boende hos dem.
Kan det bety at ordet står for svære, mektige sml. storfolk? En jevnføring med grand på engelsk er rimelig, men der har det en annen betydning.
Eller er de bare høye på pæra??: 
Svære: Flink, tøff, kjekk.
Eg har ikkje sitt på makjin i ver'ene te en svære fyr'e.
Eg har ikkje sett på maken til en flink fyr. Kilde


...og så en liten svigermorvits:
 Du forteller gjestene at du har hørt at nygifte kan oppleve svigermor som en belastning i parforholdet. Du rister uforstående på hodet og sier: – Nei, den slags skjønner jeg ikke, for jeg har aldri hatt problemer med min kones svigermor….
og nok en:
Den lille dreng til sin far : "Far, hvad hed Adams svigermor egentlig ?" 
Far: Han havde ingen svigermor min dreng, husk på, han boede jo i paradis !
Alle går til fordel for mannens mor...det er da ikke rettferdig!
Fortellinger om svigermor i folklore og populærkultur viser at kvinner og menn bruker ulike genre når de uttrykker seg om dette temaet. I folkediktingen er svigermor alltid kvinnens svigermor. Det er også kvinnens svigermor som debatteres i samlivsreportasjer, virkelighetsfortellinger og leserinnlegg i ukepressen, og i disse genrene fremstilles og debatteres svigermor som en trussel mot samlivet. Mannens svigermor er fraværende i disse genrene. Mannens svigermor fremstilles i vitser og tegneserier – og her florerer det et vell av varianter. Denne forskjellen i hvilke genre som fremstiller kvinners og menns svigermødre er påfallende konsekvent. Men vil det si det samme som at kvinners svigermødre er farlige og menns svigermødre latterlige?Kilde
Jeg håper ikke jeg er en trussel for samlivet - da må jeg få høre det før det er for sent!
Svigermor i folklore og popkultur.
Svigermor er beskrevet på godt og vondt i folkediktningen helt fra middelalderen, i eventyr og i folkeviser. I folkevisa om Olav og Kari der konflikten mellom svigerdatter og svigermor er tydelig, det samme gjelder i eventyret om Snevit og Rosenrød. I eventyret om de tolv villendene er både svigermormotiv og stemormotiv beskrevet. Eventyrene har en fast fortellerteknikk og der er ingen tvetydighet. Svigermor er alltid skildret som ond og må ta sin straff, mens  svigerdatteren alltid er heltinnen ifg Gjertrud Sæter, sosiolog, kulturhistoriker  og førstekonservator ved Folkemuseet i Oslo, med doktorgrad på svigermor.
I popkulturen tok Sæter for seg ukebladene med "fortellinger fra virkeligheten". Alle disse historiene har et eget mønster.  De er korte, de er "sanne" og de er skrevet av kvinner. De aller fleste historiene handler om svigermors dominerende rolle og sønnene blir ofte fremstilt som mammadalter med sterke bindinger til sin mor og hvor svigerdøtrene føler seg tråkket på. Slike leserbrev fra "virkeligheten"  skal oppfattes av leserne som sanne. I ukebladene kan en også lese svigermødres "egne" fortellinger, blant annet om hvor sårt det er bare å være farmor.  
I humorkulturen behandles temaet svigermor i tegneserier og vitser, der svigermor alltid er til stede. Hun skildres som dominerende, herskesyk, ond og manipulerende. Sønnen skildres også her ofte som svake med sterke bindinger til sin mor. Svigermorforholdet er annerledes ved alliansen mor - datter, hvor svigersønner opplever dem som et erteris.  Svigermorrollen er også tema i en rekke filmer. I  Amadeus, er det Mozarts svigermor Constance Weber som får gjennomgå. I Mozarts opera Tryllefløyten er rollen Nattens dronning inspirert av svigermor.

Gjertrud Sæter fortalte at det få forfattere som skriver positivt om svigermor. Dette er likt over hele verden. Hun mente nok også at det er viktig å komme på godfot med svigermor - det går nemlig an. Spreke svigerforeldre er en enorm ressurs for travle småbarnsforeldre. Kilde

5 tips for å gjøre svigermor fornøyd
1. Unngå ”tankelesning” og anklager. Beskriv i stedet hva du opplever, og hvorfor du opplever dette som vanskelig.

2. Vis svigermor at hun er viktig, at du setter pris på henne, er glad i henne osv. Dette skaper også et godt klima for å ta opp ting som er vanskelig.

3. Vis en stor porsjon raushet og toleranse, og strekk deg noe mer enn det du kanskje ville gjort med andre mennesker.

4. Vis interesse ved av og til å spørre svigermor om råd, eller ta en telefon, eller send en sms for å høre hvordan det står til med henne.

5. Godta for deg selv at svigermor fortsatt er svært viktig for partneren din, og at partneren fortsatt ønsker å ta mye hensyn til sin mor. Den som lider mest under et dårlig svigermor-svigerdatter forhold, er sønnen/ektemannen.

(Kilde: Kjetil Johnsen, psykologspesialist, Unicare Psykolog)Ikke mange gode striper å oppdrive på nettet! Jeg får nok lage en sjøl.....


10 tips til svigermor

1. Vær positivt engasjert i svigerdatteren.

2. Vær forsiktig med negativ kritikk og råd om hva svigerdatteren eller paret bør gjøre annerledes.

3. Vis interesse for svigerdatteren også utover det som direkte dreier seg som sønnen. Ta for eksempel en telefon til henne, send en hyggelig melding, og pass på at du av og til gir en privat gave i stedet for bare praktiske fellesgaver til paret.

4. Vis respekt for parets grenser. Mange kan oppleve at man blir invadert hvis svigermor for eksempel ofte kommer uanmeldt. En del kan synes det bare er hyggelig, men for andre kan det oppleves invaderende. Da bør det sies fra om, og svigermor bør akseptere dette uten å bli krenket.

5. Være positivt engasjert i eventuelle barnebarn, og vær på tilbudssiden i forhold til avlastning, i form av å sitte barnevakt og lignende, dersom det lar seg gjøre.

6. Se på svigerdatteren din som en venn og en del av familien, ikke som en trussel eller rival.

7. Se på svigerdatterens inntreden i livet som et tilskudd og en utvidelse av egen familie, ved at hun tar med seg nye personer (sin familie) og nye erfaringer inn i din sønns liv.

8. Forsone deg med og vær glad for at sønnen din har funnet seg en partner som blir hans viktigste nære person i mange år fremover, også etter man selv har gått bort.

9. Minn deg selv på at du fortsatt er følelsesmessig viktig for sin sønn, og fortsatt betyr mye, selv om du kanskje mister noe av posisjonen du har hatt før.


10. Godta at svigerdatteren din gjør ting på andre måter enn deg selv. Svelg noen kameler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!