søndag 12. mai 2013

DE HELLIGE BØNDERS DAG

12. mai
St. Pancratius
http://www.joridweb.com/primstaven/index2.htm

også kalt gaukedagen
12. mai
gaukedagen, (av lat. Pancratii Martyris), minnedag 12. mai for St. Pancras. I folketrad. ble det hevdet at denne helgenen kunne bringe frosten tilbake, derfor slapp man ikke buskapen på sommerbeite før etter denne dagen. Noen steder i landet har man hatt de samme tradisjoner som for ? gaukemesse denne dagen.
http://www.caplex.no/web/Magazine.aspx?id=mdsommer
GAUKEDAGEN
til minne om
den 14-årige St. Pancras som ble halshugget under keiser Diocletian. Han ble regnet som en av "is-helgenene" som kunne bringe frosten og kulden tilbake.
Værtegn: 
Da var frosten farlig.
Annet: 
Som oftest slapp man ikke buskapen på sommerbeite før etter denne dagen.


12. MAI - GAUKEDAGEN

12. mai ble flere steder kalt Gaukedagen. Den var knyttet til mange av de samme tradisjonene som Gaukemesse 1. mai. Det var en dag som også kunne forekomme 6. eller 7. mai, alt etter når man på Øst-landet ventet å høre den første gauken eller gjøken.

I mer katolske land ble dagen kalt Pancratii martyris til minne om at den 14-årige St. Pancras (nå mest kjent som navnet på en jernbanestasjon i London) ble halshugget under den romerske keiser Diokletian ca. år 303.

Helgen for sannferdighet
Folketroen gav relikvier etter St. Pancras eller Pancratius makten til å avsløre sannheten. Et vitne skulle ifølge denne troen falle død om, truffet av et lyn, om det avla falskt vitnesbyrd foran hans relikvie, som det naturligvis ble solgt svært mange av.

Ishelgen
Hos oss ble St. Pancras regnet blant de såkalte «is-helgenene», fordi man mente at folk som ikke var sannferdige, kunne fryse til is når de rørte ved relikviene hans.

Frost og kulde
Derfor ble gaukedagen regnet som en dag da frosten og kulden kunne komme tilbake. Mange steder slapp man ikke buskapen ut på sommerbeite før denne dagen. Det kunne også være en viktig dag for å spå sommerværet. Var man heldig, kunne gaukedagen være den første riktige sommerdagen.

Varierte med landsdelen
I Telemark og Solør var gaukedagen 6. mai, på Romerike 7. mai, i størstedelen av Hedmark 12. mai, i Gauldal en dag mellom 16. mai og 20. mai og i Salten 25. mai.

Primstaven
Som regel ble dagen ikke markert på primstaven. Den hørte ikke med blant de viktigste merkedagene.


I Danmark kalte de dagen: De hellige bønders dag.
http://www.liv-nora.no/DAGER/Ma.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.