lørdag 26. september 2009

Farvene språk, svart

Svart


Svart er heller ingen farve, men alle farver tilsammen. Flata som lyset treffer sluker lyset, og ingen farver blir reflektert til øyet som oppfatter det vi kaller svart.

Svart forbindes med mørket, natten, ulykke, tilintetgjørelse og død, men også det dramatiske og teatralske.
Gudene i mytologien som forbindes med døden og som var bundet til dødriket, hadde alle svart som kjennetegn. Også Frøya i sin rolle som vanadis!
Svart ble således sorgens farve framfor alle. Videre signaliseres verdighet, makt, alvor og forakt for lettsindighet gjennom svart. Det står for respekt og borgerlighet. Noen hevder den står for livets mysterier og hemmeligheter.
Den er uansett blitt betraktet som elegant de siste hundre år som i "den lille svarte". Alle farveinntrykk blir forsterket på svart bakgrunn.

En rekke uttrykk i språket vårt avspeiler det svartes betydning med tanke på skam, fortvilelse, det forbudte og det utillatte:
det svarte får, svartelister, svartebørsten, Svarte-Per.
Svart kan mane fram fiendtlige, onde og umenneskelige følelser.xxx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!