lørdag 2. juni 2018

Fergen, farga eller ferja
De fleste som har lest bloggen min, har sikkert lagt merke til at jeg er litt progressiv i skrivinga mi på samme tid som jeg er konservativ. Mange sier det er Fredrikstaddialekt, men det stemmer ikke. Jeg har fått det inn med leseopplæringa fordi lesebøkene våre var skrevet på samnorsk. Thorbjørn Egners tekster har lagt tydelige føringer for min måte å skrive på. 
Har visstnok hatt et innlegg i 2013 om noenlunde samme tema, så derfor gjentar jeg meg ikke her om hvordan språket mitt har utvikla seg. Tror faktisk utgangspunktet for det innlegget også var en avisartikkel skrevet av Magne.
Hva er så samnorsk?
«Samnorsken», eller for å si det mer presist, det radikale bokmålet, er det derimot ingen som ser på som verne- verdig. Dessuten er det jo en kjent sak at det bare holdes i live ved kunstig åndedrett fra enkelte nedstøva norsk- filologer, som heldigvis alle sammen snart er modne for Statens pensjons- 
kasse. Mange vil vel hevde at siden det radikale bokmålet bare holdes i live ved kunstig åndedrett etc., så er det ingen grunn til å anse det som verneverdig. Dersom det radikale bokmålet faktisk var så dødsmerka som det hevdes, er det påfallende at det likevel aldri får slippe til i de store avisene, verken hos medarbeidere eller innsendere. Noe kan tyde på at det tross alt blir ansett som «farlig»! Og det er det så menn også: Mer og mindre radikalt bokmål er nemlig slett ikke så fraværende på grasrota som en kan få inntrykk av om en bare leser det som har gått gjennom den moderate bokmålskverna hos de store tekstprodusentene.....
.... Disse formene konkretiserte han som sørøstnorske talemålsformer; der- iblant -a-endelser i flere substantivformer (boka, tida, folka, åra osv.) og i fortid av svake verb (flytta, kasta, sparka osv.); diftonger istedenfor monoftong- er i mange ord (bein, blaut, brøyt). Kilde

Jeg tar bestemt ferja til Gamleby´n! 


Artig lesing for dem som abonnerer på Vårt Land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!