torsdag 6. desember 2012

6.desember


6. Desember - St. Nikolaus eller Nilsemesse

Denne dagen feires til minne om St. Nikolaus som var biskop i Myra i Lille-Asia midt på 300-tallet. Han vokste opp i en velstående familie og skal ha vært fengslet for sin tros skyld under kristendomsforfølgelsen til keiser Maximinius. Det er knyttet mange fortellinger til ham. Den mest kjente er historien om tre unge piker faren ville selge til prostitusjon fordi han manglet penger til medgift. Om natten kastet St. Nikolaus tre sekker gull inn av vinduet og reddet pikene. Han tillegges også å ha reddet sjøfolk i havsnød. Han døde 6. desember mellom år 345 og 351. 325. I følge tradisjonen deltok han på kirkemøtet i Nicea i år 325.
Denne fremstillingen viser St. Nicolaus i sin bispeskrud som kommer sjømenn i 
havsnød til unnsetning.
Det er som den gode og gavmilde at St. Nikolaus er mest kjent. Det utviklet seg derfor utover middelalderen tradisjoner med å gi gaver, i sær til barn, på hans dag.
Luther mente at barns interesse skulle være vendt mot Jesusbarnet og ikke mot helgenen og flyttet dette med å gi gaver til julaften. Men tradisjonen rundt St. Nikolaus holdt seg allikevel flere steder, særlig i Holland. Hollandske emigranter tok tradisjonen med seg til USA hvor St. Nikolaustradisjonene ble blandet med den engelske Father Chrismas. Navnet, St. Nikolaus, ble forkortet til Sinta Class, senere Santa Claus.
Tradisjonen med at barna skulle sette en sko i vinduet som St. Nikolaus kunne fylle med gaver, utviklet seg til en strømpe ved peisen. Forestillingen om at Santa Claus kommer i en slede trukket av rensdyr er inspirert av historien om guden Tor som ble trukket i en vogn av geiter. Et element som kom med de norske emigrantene.Den norske gårdsnissen på låven. Maleri malt av Nils Bergslien
Den julenissen som vandrer rundt i dagens kjøpesentra har direkte linjer til Santa Claus. Men vi har også vår egen julenisse i Norge. Det er en liten tusse med mange navn og røtter tilbake til førkristen tid. Han var gårdens lille private husgud og hadde til oppgave og verge gården og de som bodde der. Han hadde flere navn: Gardvorden, Gardsbonden, Tunvorden, Tunkallen, Haugbonden og Rundkallen for å nevne noen. Han skulle hver jul ha sin del av julematen - en tallerken grøt. Sammenblandingen av vår gamle gårdnisse og Santa Claus oppsto for fullt ført på 1900-tallet.
St. Nikolaus er skytshelgen for sjømenn og barn, ugifte piker, advokater og kjøpmenn, fiskere og apotekere, brannmenn og fanger. I Middelalderen var han den mest populære helgen efter Jomfru Maria og det ble bygget en rekke kirker i hans navn, også i Norge. Her er den mest kjente Nikolaus-kirken, den største av søsterkirkene på Gran (Hadeland).
I 1087 stjal noen italienske sjømenn de berømte relikviene av St. Nikolaus fra Myra som den gang lå øde og krigsherjet. De skrinla ham i Bari, sydøst i Italia. Han kalles derfor også Nikolaus av Bari. Hans merke er tre kuler eller en bispestav.
Ingen skip måtte reise fra havn efter denne dagen.
På Nordvestlandet gikk han rundt på gårdene for å gjøre ferdig skinn som skulle bli til sko og støvler til jul, så der ble han hetende Nils Skinn-nikar.

Neste side: 13. desember

 Merkedager i advents- og juletiden:
      6. januar  11. januar  13. januar


Klipp: http://www.ntnu.no/ub/tilbyr2/utstillinger/vutst/jul01/6des.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!