søndag 22. desember 2013

Maria fra Chios
Navnet Maria er en form av navnet Miriam som var søsteren til Moses. Navnet var vanlig blant jødiske kvinner i antikken.

Et velkjent tradisjon sier at hun ble født i Jerusalem, var datter av Joachim og Ann. Andre tidlige kilder sier Maria ble født i Nasaret. Enda et gammel utsagn sier det var Sepphoris, en by noen få mil fra Nasaret, som hennes fødested .
Uansett hvor hun ble født, så vokste nok Maria mest sannsynlig opp et sted nær Nasaret i åsene i Galilea ikke langt fra de viktigste karavaneveiene mellom Egypt og Mesopotamia.Lånt bildeDet var i denne kirken i Mesta på Chios jeg så frescen av Maria jeg har laga en akvarell av.

Miriam er et bibelsk kvinnenavn av arameisk og hebraisk opprinnelse (skrevet M-R-Y-M, מרים). Navnet har flere alternative skrivemåter i forskjellige land, som Mirjam, Mariam, Maryam og Miryam.
Betydningen av navnet er usikker. Noen mener navnet kan bety enten «ønsket som barn», «bitter» eller «opprørsk». Andre mener navnet kan bety «den vakre» eller «den tykkfalne».

I Koranener Maryam mor til profeten Isa og er den eneste kvinnen som nevnes ved navn. Maria og Jesus er de tilsvarende personene i Bibelen.Kilde2 kommentarer:

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.