torsdag 12. desember 2013

Et stykke himmel; 150 år sida Munch ble født

Min hyllest til Munch på hans 150 års dag!
Motivet sitter i minnet....

Bildet er blitt til ved å bruke filter og viskelær på et fotografi jeg tok på Røsshue 17. november.

My tribute to Munch on his 150th day!
The composition is made from my memory ....

The image was made using filter and eraser on a photo I took at Røsshue 17th November.Originalen, Solen i Universitetets aula
The original painting, the Sun, is in University Hall, Oslo


Faren til Edvards mor og tante Karen vokste opp på denne gården kalt Bjølstad. Her var  lille Edvard på besøk hos oldefaren sin flere ganger under oppveksten, vil jeg tro.

The father of Edward's mother and aunt Karen grew up on this farm called Bjølstad. There  little Edvard was visiting his great-grandfather several times while growing up, I think.


 
 Gården som jeg passerer til og fra jobb, er blitt bygd om. Den store låven er nå hybelhus for 
studenter (den er ikke med på bildene). Uthusene er sannsyligvis også leid ut.
Se andre poster under etiketten Edvard Munch.

The farm that I pass to and from work, has been rebuilt. The large barn is now dormitories for
students (it is not in the pictures). The outbuildings are probably also rented out.
See other items under the label Edvard Munch.

En plakat fra utstillingen i Fredrikstad museum om Munchs mødre viser et par motiver han malte fra skjærgården nær Hankø.
A poster from the exhibition in Fredrikstad Museum of Munch's mothers, shows a few landscapes that he painted from the coast near Hankø.

Et julehjerte som juletrepynt laget av tante Karen.
Christmas Heart, a Christmas tree ornament made ​​from Aunt Karen.


2 kommentarer:

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.