mandag 27. mars 2017

Sjekk hva jeg fant....
Dette er bare fantastisk. Jeg fikk tilsendt bilder av innlegget om funnet i Moss Avis i dag. Jeg lar dette innlegget bli fremma ettersom mer stoff om det spennende funnet til Sven Erik Thorstensen kommer meg i hende som det så fint heter... Siste nytt vil med andre ord stå øverst, så får man starte i bunn for å følge sakens gang!
Og så kan jeg få lov til å være med på søk. Hvilke muligheter blogging fører med seg!

Søndag 26. mars


Se hvilken e-post jeg fikk i dag! Dette må være denne mannens største opplevelse...
Han får ikke beholde den, men bare opplevelsen av å ha funnet den, er jo helt fantastisk!
Fra mitt svar: Den er jo helt lik den fra Fevang som jeg har en kopi av! https://www.norgeshistorie.no/romertid/teknologi-og-okonomi/0505-spesialister-pa-vakre-ting.html
Det blir sensasjon på kulturhistorisk museum! Lykke til med oppstyret! Dette er nummer 11 (er ikke helt sikker kanskje 12te,) i rekka av slike funn i Norge. Se rettelse under. Det er flere funn i Sverige. Også lenger sør i Europa, blant annet i Østerrike er det funnet berlokker.

Siste nytt fra finneren  Sven-Erik:

Hei igjen
Sendte bilde av berlokken til FA onsdag kveld. Fikk svar med en gang, at han ønsket å hente den torsdag. Gikk ikke for meg pga jobb. Så overlevering, samt befaring på funnsted, ble foretatt fredag. Han satte datering til tidlig Romertid (0-200 ad), mente det kunne være beste funn gjort med søker noen gang i Norge. Alle andre berlokker, er jo funnet av arkeologer, under utgravning av graver (med unntak av bankboks-funnet du nevner). Mitt funn veier 5,47g. (noe mindre blir det når all jord blir rensa bort).
Når man går med søker, så må man overholde norsk lov. Funn av gjenstander før reformasjon (1537), og mynt før 1650 må innleveres FA (fylkes-arkeologen). Så berlokken jeg fant, havner på museum, når den er ferdig behandla (konservert, registrert og annet de må gjøre). Riksantikvaren avgjør finnerlønn, som jeg må dele med grunneier (deltok på befaringen).
Funnsted: dyrka mark Rygge/ Østfold

Mitt svar:
Hei, regna med ar du kjente til lovverket. Takk for ny informasjon, tror som er sagt at dette må være et unikt funn. Moro! Da har jeg starta på et lite blogginnlegg, klarte jo ikke å la være... Håper du finner mer...
Beste hilsen Bjørg Nina

Og rettelser, det var ikke bare i 45 år mannen fra Fredrikstad holdt funnet sitt hemmelig, men i 71! Tallet i min hukommelse stammet fra årstallet 1945! Dessuten er jeg noe usikker på antall berlokker som er funnet i hele Norge, det var 12 i Østfold, 13 med denne! Sannsynligvis 30 i hele Norge.

Finnerens foto

Mer infor ved å skrive berlokk i søkerfeltet!
1 kommentar:

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.