lørdag 21. februar 2015

Lørdag
Navnet «lørdag» kommer av det  norrøne laugardagr, «vaskedag» og var tradisjonelt dagen man utførte rituelle vaskeseremonier.
I jødisk tradisjon er lørdagen kjent som ukas siste dag, og dagen for sabbat som betyr hvile. Sabbat går igjen i navnet for lørdag på tysk (samstag), fransk (samedi), italiensk (sabato) og spansk (sábado). Fra gammelt av startet dagene ved solnedgang, da det ikke fantes klokker. Den jødiske sabbaten (hviledagen) regnes derfor fra solnedgang fredags kveld til solnedgang lørdag kveld.

Ifølge den romerske kalenderen er lørdagen Saturns dag, derav det engelske navnet Saturday.
Han gikk for å være beskytter av jordbruk, frukttrærshold og vindyrking. Av dette ble det til at han ble betraktet som en menneskehetens velgjører og fremmer av velstand og seder. Han avbildes gjerne som en gammel mann med sigd eller trekniv i hånden. 
I Roma ble Saturn-festivalen feira om våren. Denne festivalen ble senere omgjort til et karnevalKilde

Remember Blogger´s Sunday Walk, February, 
tomorrow, join us!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!
Alle kommentarer vil godkjennes før publisering.