søndag 4. desember 2011

Ø, ABC-Skandinavia

Nok en gang et innlegg som har måttet vente fra forrige runde. Her kommer det med ett bilde. Bildet av ØKS, Østfold kunstnersenter, vil bli tatt i morra!
Øra naturreservat. Ved kongelig resolusjon av 1979 er våtmarksområdet sør og øst for Øra ved Gansrødbukta og Neskilen og utenforliggende øyer i Fredrikstad og Borge kommuner fredet som naturreservat. Området omfatter vel 15 km2, hvorav 2,3 km2 landareal. Det strekker seg fra Øratangen til Møkkalassene, og omfatter blant annet de store øyene Hestholmen, Løvøy og Nes Ramsøy. Formålet ved fredningen er å bevare det særegne og høyproduktive våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om et særlig rikt og variert fugleliv, et interessant dyreliv forøvrig og verdifulle geologiske og botaniske forekomster. Forvaltningen av reservatet er tillagt fylkesmannen i Østfold.




Østfold Kunstnersenter er et servicesenter som formidler kontakt mellom publikum og Østfolds kunstnere og kunsthåndverkere. Formålet er å stimulere til økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Senteret har kommisjonssalg av medlemmenes arbeider, og formidler eventuelt personlig kontakt med vedkommende kunstner. I 1991 overtok Østfold Kunstnersenter de tidligere lokalene til det kommunale kulturkontor i Fergestedsveien. Østfold Kunstnersenter styres av kunstnerne selv, men har økonomisk støtte av kulturdepartementet, fylkeskommunen og kommunene i Østfold.





1 kommentar:

  1. Naturreservater er bra vi har for å bevare natur og dyreliv, og kunstsentre som i Østfold er også viktig for at kunsten ikke skal bli borte i det store intet. Godt innlegg!

    SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!