lørdag 18. mai 2019

LØRDAG 18. MAI


og litt "photoshopping"

Empty Chairs
BY LIU XIATRANSLATED BY JENNIFER STERN AND MING DI
Empty empty empty
so many empty chairs
everywhere. They look
charming in van Gogh’s paintings.
I quietly sit on them
and try to rock
but they don’t move
they are frozen
by what’s breathing inside them.
Van Gogh waves his paintbrush
leave leave leave
there’s no funeral tonight.
He looks straight through me,
and I sit down
in the flames of   his sunflower
like a piece of clay to be fired.
For me, life means beauty, life is a flower, life is meadows, beauty is meadows, life means steadfastness, steadfastness is like a moment.
There is a place in the poem where I say ‘I want to find another language. A language full of flowers, the blossoms of love’. That these words would have meanings that everyone would understand – like the deep understanding that comes from gazing into someone’s eyes. Mahvash Sabet,  Iran

Dagen derpå. Denne dagen har et viktig innhold. Jeg leser intervjuer med forfulgte forfattere, jeg leser utdrag av dikt de har skrevet og tekster som handler om deres liv. Det er et forsøk på å bli bedre kjent med forfattere som til nå har vært ukjente for meg, og det er en helt spesiell grunn til at jeg sitter her og prøver å tilegne meg kunnskap om hva de har vært igjennom av sensur, forfølgelse, utestenging, sjikane, vold og straff, akkurat nå. 
Festivalen Ord i grenseland gir hvert år ut en pris til en forfatter som er forfulgt i hjemlandet sitt. I år skal jeg være med å delta i komitéens arbeid som representant fra Det kvindelige læseselskab.
og etter å ha lest diktet 
av Sahar Mousa, 
ser jeg at jeg har uttrykt meg på en måte jeg føler er rett!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!