torsdag 22. november 2012

Takk


 I anledning Thanksgiving day...

Dagen kom litt brått på, ble nettopp minna om at det er dagen for å takke i dag. Eller gjorde den ikke det.... jeg takka og lova jo allerede i går!
I går skrev jeg nemlig en mail til en polsk dame som holder på å lære seg norsk - og i den skrev jeg "takk og lov...." og ut på ettermiddagen hjalp jeg litt til med en norskoppgave Sylwia hadde i hjemmarbeid.
Det var da jeg spurte:
Forsto du hva jeg mente med "takk og lov"? Nei! Jeg prøvde å finne tilsvarende uttrykk, "takk og pris" og "takk Gud",  ... da gikk det opp et lys.
Etter litt undring som jeg jo har for vane med, fant jeg ut at pris må ha noe med å prise å gjøre, slett ikke noe med prissetting i bokstavlig forstand å gjøre. Heller ikke har lov noe med lov og rett å gjøre. Har lov og pris noe med lovprising å gjøre mao at ett uttrykk er blitt til to?

Nettet har mye positivt ved seg, og det skal ikke mange tastetrykkene til for å finne et svar på den lille gåta:

"takk og lov" betyr "takk gud skje lov" i betydning at det som skjer, skjer i rettferdighetens navn, men det er nok vanlig å antyde en løsning som er lik min:


En tankevekker her!

Funderingen fortsetter, hva med "takk og pris" ?
Etter 10 minutter leting:

Ikke noe fornuftig å finne med disse søkerordene på nettet ennå!

Det er interessant både for en norskfødt og en ny landskvinne å diskutere språket vårt, finne likheter og ulikheter med andre språk.


dzięki Bogu
i
podziękowania i pochwały

Noen uttrykk lar seg bare ikke oversette! Litt artig å observere at "takk og lov" blir tilbakeoversatt med "Takk Gud" vha google translate, akkurat som jeg gjorde helt på "gefylen"!
Så, hvordan illustrere TAKK? Grekerne fant løsningen i votivgavene.

En kunstgjenstand lovet gudene som takk, f.eks. votivgave, kjent fra antikken og flittig brukt av grekerne og romerne for å bevare minnet om giveren; overtatt av den kristne kirke således votivkirke (se også offer). Ved billedmessig fremstilling, maleri eller skulptur, tales om votivbilde. Slike fremstillinger ble ofte benyttet som alterbilder der giveren gjerne fremstilles knelende i forgrunnen. Noen av de tidligste portrettfremstillinger forekommer som votivbilder.                                                                                   Kilde: Store norske 
Ordet lovprise stammer fra tysk, med rot i ordet liáupsinti: finne velbehag i, lofva som betyr å rose, prise jfr engelsk love! Det måtte en etymologisk ordbok til for å komme til løsningen....
Det er faktisk ett uttrykk som er blitt til to!
Sluttkommentar: Moralen er, ikke stol blindt på ett treff, en definisjon på nettet. Vær kildekritisk!
Stol på deg sjøl...


1 kommentar:

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!