onsdag 21. november 2012

Middelalderkirken St. Trophime i Arles

Den romanske portalen ved inngangen til katedralen er rikt utskåret og skildrer scener av Dommedag ifølge Johannes og Matteus' evangeliet. Kristus sitter majestetisk i timpanum med en mandorla rundt seg og med symbolene av evangelistene: engel Matteus, løven Markus, oksen Lukas, og ørnen  Johannes. Apostlene sitter under ham. Til venstre for portalen er det en prosesjon av de utvalgte kristne som kommer til himmelen, mens til høyre syndere som  blir kastet i helvete.
Utsmykningen av portalen inneholder også et mangfold av bibelske scener, Bebudelsen, Jesu dåp,  Tilbedelsen, vismennene før Herodes, massakren av Innocents og  gjeterne med sine flokker.
På lavere nivå, adskilt av pillastre og søyler av mørk stein, er det statuer av helgener koblet med historien til Arles, fra venstre, St. Bartholomeus St. Jakob the store, St. Trofimos, St. Johannes evangelisten, og St. Peter, og på høyre, St. Filip, St. Jakob den Rettferdige, St. Simon, St. Andreas, og St. Paulus.
Ifølge legenden, var Trofimos av Arles den første biskopen i Arles rundt 250.
Kirken er romersk-katolsk, og ble bygd mellom 1000 og 1400 da det gotiske koret ble lagt til det romanske kirkeskipet.
Den ble bygd på tuftene av en basilika oppkalt etter St. Stephen, fra 400-tallet og revet på 800-tallet .
Han var den første kristne martyren.
Fredrik Barbarossa ble kronet til konge av Arles her i 1178, og 4. juni  i 1365 ble keiser Karl IV kronet til konge av Arles i St. Trophime


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!