lørdag 10. august 2019

Samme mål som Blogger´s Sunday Walk!Flere som tenker som meg, faktisk en hel kommune, og min! Å få flere vekk fra skjermen og ut av sofaen var og er også intensjonen min.

Fra egne turer

Publisert:
08. august 2019, kl. 16:12
Kun en av tre voksne i Fredrikstad oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling om fysisk aktivitet. Nå skal et nytt aktivitetsråd få fart på befolkningen.
 
De fleste kommuner har i dag et idrettsråd som arbeider for å styrke idretten i kommunen. Nå er Fredrikstad blitt den første kommunen i Norge som har fått et tilsvarende organ for friluftsliv og egenorganisert aktivitet.
I samarbeid med Fredrikstad kommune har Tverga, ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, og organisasjonen Norsk Friluftsliv tatt initiativ til å opprette et aktivitetsråd i Fredrikstad.
Startet 1. august
–Inaktivitet er et stort folkehelseproblem, noe som gjør at det nå er enda viktigere enn før å skape et samfunn som tilrettelegger for bevegelse og aktivitet, forteller Marianne Storm, som skal lede den lokale satsingen.
Hun startet jobben som prosjektleder 1. august og har arbeidsplass på Blender Collective i Nygaardsgaten.
At Norges første aktivitetsråd nå etableres nettopp i Fredrikstad er ikke tilfeldig. Det er kun en av tre voksne i Fredrikstad som oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling om 150 minutter moderat fysisk aktivitet per uke.
Fredrikstad kommune har nylig aget en ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka, kalt «Aktive liv i Fredrikstad». Målet er at nye tiltak skal gi en mer aktiv befolkning. Prosjektet med aktivitetsråd er finansiert av Norsk Friluftsliv og Tverga i oppstartsfasen, og målet er at driften skal støttes av Fredrikstad kommune neste år.
AKTIVE LIV I FREDRIKSTAD
Fredrikstad kommune ønsker en mer aktiv befolkning.
Det er derfor laget en ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka, kalt «Aktive liv i Fredrikstad».
Planen ble vedtatt av bystyret i mai.
En stor andel av byens innbyggere beveger seg nemlig langt mindre enn helsemyndighetene anbefaler. Det gjelder spesielt ungdom og voksne.
Kun én av tre voksne oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet, om 150 minutter moderat fysisk aktivitet per uke.
Voksne bruker i gjennomsnitt 62 prosent av våken tid stillesittende.
Ønsker mer samarbeid
Storm forteller at Aktivitetsrådet skal jobbe for å fremme egenorganisert aktivitet, friluftsliv og tilrettelegge for fysisk aktivitet.
– Det er mange aktive i Fredrikstad som ikke er knyttet til det organiserte og det var ønskelig å få på plass et råd som fremmer deres interesser. I det helsefremmende arbeidet er tilrettelegging for fysisk aktivitet blant kommunens viktigste tiltak. Med et mangfold av anlegg og muligheter til å drive egen aktivitet på egne premisser, vil flere kunne være aktive enda oftere, sier hun.
Storm sier aktivitetsrådet skal få satt egenorganisert aktivitet, friluftsliv og fysisk aktivitet på agendaen i kommunale planprosesser. Rådet skal også bidra til mer samarbeid mellom kommunen og lokale miljøer som driver med egenorganisert aktivitet.
Håper på flere kommuner
Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener frivillige organisasjoner i dag er for lite involvert når saker som omhandler friluftsliv behandles i kommunene.
– Vi håper aktivitetsrådet vil bli en arena der små og store lag og foreninger kan møtes for å dele kunnskap og erfaringer, og styrke samhandlingen med kommunen, sier han.
Heimdal forteller at målet er å etablere aktivitetsråd i flere utvalgte pilotkommuner i løpet av de neste to årene.

– Vi håper nå at flere kommuner etter hvert vil se til Fredrikstad, og opprette lignende råd. Det vil være en god investering i både folkehelsa og fellesskapet, sier han.
Kilde

1 kommentar:

  1. Her kjem mitt bidrag til BSW

    https://amosinblogg.blogspot.com/2019/08/sommardagar-i-oslo.html

    SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!