søndag 5. april 2015

Hvor stort må korset har det vært?
Dette korset kjøpte jeg på reise da jeg var 19 år. Det lå i en pose der det sto at det lille korset var laga av biter fra Jesus kors. Merkelig hvor godtroende markedet skal ha oss kjøpere til å være.... Hvem tror at et kors det finnes kun ett av, deles opp og selges som folkelige relikvier verden over år etter år?
Dette som et lite apro pos til et tidligere innlegg som finnes her.

En kors- eller T-formet marterpæl ble også brukt som tortur- og henrettelsesinstrument da Jesus fra Nasaret ble korsfesta. Korsformen har siden gradvis blitt hovedsymbol i kristendommen og kirken. Kors i en mengde enkle og forseggjorte formvarianter brukes som symbol i kirkekunst og andre steder samt som figur i mønstre, dekorasjoner, skrifttegn, flagg, våpenskjold, logoer, bumerker og andre kjennetegn. 
Oldtid
Korsets opprinnelse er omdiskutert. Kors er et ganske enkelt tegn, så det er ikke overraskende at folk mange steder gjennom historien har gjengitt det både som en enkel strekfigur og som mer forseggjorte og fantasirike avbildninger. Korset er brukt som et magisk symbol, i vestlig kultur har det ofte en religiøs tilknytning, og noen har ansett at korsfiguren bringer hell og lykke.
Korset har vært et symbol som har blitt brukt i mange kulturer gjennom hele historien. Avbildninger fra steinalderen viser en form for kors. Det ble brukt av mange av oldtidas   kulturfolk, og kanskje er det gamle Egypt mest kjent i så måte. Korssymboler av mange forskjellige typer er kjent i  Midtøsten, antikkens Hellas, Romerriket, Asia og Amerika i førkolumbisk tid. 
Korset har blitt tillagt forskjellige betydninger, for eksempel har det blitt sett på som et symbol på årstidene eller himmelretningene eller som fallos.

De tre mest vanlige korstypene er:
Andreaskors som har fått  navn etter apostelen Andreas som ifølge tradisjonen skal ha blitt korsfesta på et slikt kors. Andreaskorset finnes i Skottlands flagg. I Norge brukes Andreaskorset som et faresymbol på kjemikalilier. Og det er et dekorelement som avstiver veggen i skipet i stavkirker.
Et gresk kors består av to like lange streker, en vertikal og en horisontal som krysser hverandre på midten (som et plusstegn, '+'). Det er den vanligste formen for kors innen østlig kristendom. Det greske korset finnes i Hellas´ flagg i  Sveits´ flagg med  Røde Kors-flagget som en avledet form.
Latinsk kors har en vertikal del som er lengre enn den horisontale. 1/3 av vertikalen stikker ovenfor horisontalen, og denne delen er like lang som hver av de horisontale armene, mens den nedre delen er dobbelt så lang. Det latinske korset er den dominerende korsform for å symbolisere kristendom, men orotodokse kirkesamfunn bruker dette korset med tillegg av skråstilt del under den horisontale.

Enkelt, nakent kors er vanlig dekor og symbol innen mange protestantiske retninger til forskjell fra den katolske, evangelistisk-lutherske, ortodokse og anglikanske kirken som også bruker krusifikser, kors med corpus (Jesus kropp). Kilde 

Kulturhistorisk


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!