søndag 17. august 2014

Sagas krone
Jeg har alltid likt å hente inspirasjon fra andre, men lage min egen vri som i dette tilfelle.
I steden for å bruke oppskriften under i detalj, har jeg funnet fram oppskrifter i en gammel perm på en vakre "royalistiske" hekla border. Jeg valger bord nr. ? Med noen tilpassinger kan det bli en flott krone.
Her er det oppskrifter til mange kroner framover, og det kan faktisk bli en fin, liten samling til slutt.
Kusine Alma og fetter Mikkel må jo også få kroner til Sagas fødselsdagsselskap. Alma blir fire dagen før Saga blir to, og Mikkel har fødselsdag i april. Da blir han to. Disse er ikke mine barnebarn.
Klar ferdig, gå!

Hvilken oppskrift jeg har valgt å starte med, skal være en hemmelighet fram til jeg viser det ferdige resultatet! Det er lov å tippe...

Kronebord 1 Bredde 5 cm
Heklenål 1,25 (2)
Legg opp lm til ønsket lengde, masketall delelig med 18 (90)
1. rad: begynn i 4. lm fra nåla og hekle 1 st i hver m
2. rad: 4 lm (1 dst), 3 dst, x 6 lm hopp over 5.st, 1 fm i neste st, 6 lm, hopp over 5.st, 7 dst, gjenta fra x Slutt med 4 dst
3. rad: 4 lm (1 dst), 3 dst, x 7 lm, 1 fm ifm, 7 lm, 3 dst, 1 dst 4 lm 1 dst i neste dst, 3 dst, gjenta fra x  Slutt med 4 dst
4. rad: 4 dst, x 8 lm, 1 fm i fm, 8 lm , 4 dst, 7 lm, 4 dst, gjenta fra x Slutt med 4 dst
5. rad: 4 dst, x9 lm, 1fm i fm, 9 lm, 4 dst, 10 dst om buen av 7 lm, 4 dst, gjenta fra x Slutt med 4 dst
6. rad: 4 dst sammen, x (3 dst sammen, 5 lm) 5 ganger + 3 dst sammen gjenta fra x Slutt med 4 dst sammen, dst sammen = spar siste gjennomtrekk på hver dst til alle dst er hekla, kast på nåla, trekk kastet gjennom alle m
7. rad: Hekle om hver lm- bue: 3 fm + 4 lm +3 fm

Kronebord 2
Rosa i midten er ikke med!
Legg opp 88  ev 99 luftmasker, lag en ring med 1 kjm i 1. lm. 
Neste omg : 1 lm, så fortsett med fm om en metalltråd. 
Hekle etter diagrammet. Det blir 8 ev 9 segmenter.


Kronebord 3
Legg opp et antall lm med masketall delelig med 8 + 4
1. rad: Stikk nåla ned i 6. lm fra nåla  og hekle 5 st i denne m, x hopp over 3 m, hekle i neste m 1 st + 3 lm + 1 st, hopp over 3 m, hekle i neste m 5 st. Gjenta fra x, avslutt ved å hoppe over 3 m, 1 st i siste m.
2. rad: Hekle 5 st i 3. av de siste 5 st i gruppa. x hekle i buen av 3 lm 1 st + 3 lm + 1 st, hekle 5 st i 3. av de siste 5 st. Gjenta fra x ut raden, slutt med 1 st i lm ved siden av stavgruppa på 1. rad
3. rad: Hekle 1 fm i hver av de 5 st i gruppa, x hekle i buen av 3 lm 3 st + 3 pikoter på rad + 3 st, hekle 5 fm over de 5 st i gruppa.Gjenta fra x. Slutt med 1 kj etter siste stavgruppe.
Kronebord 4 Heklenål 1,5 mm
Bør startes med.... og heller hekle "nedover" til slutt. På bildet henger blonda opp -ned.
Bredde 6 cm
Forklaring: tredst = tredobbelt tav med tre kast, sammenheklede tredst = behold på nåla siste løkke fra hver m som skal hekles sammen, ta så et kast og trekk gjennom alle m på nåla på en gang
Pikot: 4 lm, 1 fm i siste heklede fm

Jeg har for mange, mange år siden hekla denne borden og synes den fremdeles er veldig flott!

Begynn med 16 lm
1. rad: Hekle i 7.m fra nåla: 2 dbst + 2 lm + 3 dst, så 2 lm, hopp over 2 m, hekle 3 dst, hekle i lmb; 2 dst + 2 lm + 2 dst, så 2 lm, 1dst i 3. lm, snu.
2. rad: 7 lm, 1 dst i 2. dst, 2 lm, hopp over 2m, hekle 3dst, hekle i lmb: 2dst + 2 lm + 2 dst, så 2 lm, 1dst i 3. lm, snu.
3.rad: 6lm (= 1 dst + 2lm), hopp over 4 m, hekle i lmb: 2dst + 2 lm + 2 dst, så 5 dst, 5 lm, hekle så buen av 7 lm: 3 sammenheklede tredst + 5 lm + 3 sammenheklde tredst + 5lm + 3 sammenheklede tredst + 5 lm + 3 sammenheklede tredst, så 5 lm, 1 kjm i 1. lm, snu.
4. rad: Hekle i hver av de 5 neste lmb: 3 fm + pikot + 3 fm, så 1.fm i dst, 4 lm (= 1dst), hekle 6 dst, hekle i lmb; 2 dst 0 2 lm + 2 dst, så 2 lm, hopp over 4 m, 1 dst, snu.
5.rad: 6 lm (= 1 dst + 2 lm), hopp over 4 m, hekle i lmb: 2 dst + 2 lm+ 3dst, så 2 lm, hopp over 2 m, 1 dst, snu.
6. rad. Hekle som 2. rad
7. rad: som 3. rad, men hekle i slutten av raden 1 kj i 4. lm (som er 1 dst) på 4.rad
8. rad: som 4. rad.
Gjent så fra og med 5.rad til ønsket lengde.
Sy sammen borden til en ring. Forsett med krona fra den rette kanten, her nederst på bildet.

Kronebord 5
Fin til avslutting på kronetoppen!
Heklenål 1 mm
maskeantall delelig med 10, ett mønster er 10 m, 2 cm
1.rad: Begynn med 2 lm fra nåla og hekle 1 fm i hver lm, ut raden.
2. rad: 4 lm, 1st i 3. fm fra kanten, x 1 lm, hopp over 1 lm, 1 st i neste m. Gjenta.
3.rad: 1 lm, 1 fm i første st, x 1 fm om neste hull, 6 lm, hopp over 2 hull, 1 fm om neste hull, 4 lm, hopp over 1 hull. Gjenta
4.rad:1 lm, 1 fm i hver av de første 2 fm, x hekle om buen av 6 lm: 1 fm + 1 hst + 1 st + 1dbst + 3 lm + 1 dbst + 1 st + 1hst + 1 fm, hekle så 5 fm om buen av 4 lm .Gjenta fra x
5.rad: x 4 lm, hekle 1 fm om buen av 3 lm, hekle om den samme buen: (4 lm + 1 fm) 3 ganger, så 4 lm, 1 fm i den midterste av de 5 fm.Gjenta fra x.Slutt med 1 kj i siste fm.

Krone 6
Denne lampeduken kan bli fin krone om den snus og bare hekle halve oppskrifta. Mulig det må til noen justeringer! I stivinga kan tuppene bøyes litt nedover for å få den rette "looken".
Heklenål 1,25 mm
Legg opp 90 lm, sett i ring med 1 kj i 1. lm.
1. omg: 1 lm (erstatter 1 fm), hekle 1 fm i hver lm ut omgangen, slutt med kj i lm, tisv 90 fm
2. omg: 5 lm (=1 st + 2 lm), x hopp over 1.m, 1 st i neste m, 2 lm. Gjenta fra x, slutt med: hopp over 1 m, 1 kj i 3. av de 5 lm
3. omg: 4 lm (=1 dst), hekle 2 dst om lmb, 1 dst i st. Gjenta fra x, slutt med 2 dst om lmb, og 1 kj i 4. av de 4 lm
4. omg: x 5 lm, hopp over 4 m, 1 fm i neste m. Gjenta fra x ut omg
5. omg: Hekle 1 kj i hver av de første 2 m av første bue, 1 fm om samme bue, x 5 lm, 1fm om neste bue. Gjenta rundt fra x, slutt med 1 kj i 1. fm (i stedet for siste fm)
6. omg: Hekle 5 fm om hver lmb, 1 fm i hver fm, ut omg
7. omg: 4 lm (=1 dst), hekle 1 dst i hver fm ut omg, men øk 18 dst jevnt fordelt i løpet av omg ved å hekle 2 dst i samme fm. slutt med 4 lm
8. omg: 1 fm, x (5 lm, hopp over  m, 1 fm i neste m) 3 ganger, så 24 lm (stor bue), 1 fm i samme m som siste fm, 5 lm, hopp over 2 m, 1 fm i neste m. Gjenta  rundt fra x:  det er 4 små buer mellom hver store bue.
9. omg: Hekle 1 kj i hver av de første 2m av første bue, 1 fm  om samme bue, 5 lm, 1 fm om neste bue, x 5 lm, hopp over neste lille bue, 1 fm i 3. lm av den store buen, 1 fm i hver av de neste 19 lm av samme bue, 5 lm, hopp over 1 liten bue, 1fm om neste lille bue, 5 lm, 1 fm om neste lille bue. Gjenta fra x.
*** Vanlig pikot er i denne oppskriften er 3 lm.
10. omg: kj til lmb, 1 fm om samme bue, x 5 lm, 1dst i 2. fm på den store bua, 1 pikot (hopp over 1 m, 1dst i neste m, 1 pikot) 7 ganger, hopp så over 1 m , 1 dst i neste m, 5 lm, hopp over 1 lmb, 1 fm om neste lmb. Gjenta fra x. 
Her slutter jeg å hekle videre på oppskriften! 
*** Det vil kanskje bli pent med tre store (eller kun en stor og to tilsvarende de andre på hver side av den store) pikoter i de resterende mellomrommene på toppen av bunene også.
Kronene kan pyntes med perler, enten hekle dem inn eller sy dem på til slutt, og det er smart å hekle inn en metalltråd for avstiving i bunnen og kanske ved jevne mellomrom oppover også. Hekleoppskrift for kraver og mansjetter kan også være et utgangspunkt.Lånte bilder


Dersom noen andre bruker noen av oppskriftene og komponerer egne, små kroner, ville jeg satt stor pris på en kommentar med en lenke eller tilsendt et bilde som jeg kan presenetere på denne bloggen.

Brudekrone
Oppskriften er oversatt fra svensk.
Materialer: 1/2 hg av garn tilsvarende Katt Merci 
Heklenål: 2 mm 
Hekleforklaringer 
Forklaring: x - x gjentas 

Mønsteret er laget av Marie Louise Johansson og kommer fra mønsteret ark 72144, utgitt i 1962 av Gustaf Werner AB, Göteborg.

Legg opp 90 lm, rundt. 
Rad 1: 1 fm i hver lm.
Rad 2: x 1 kjm i neste fm, 9 lm, hopp over 5 fm x 1 kjm i første kjm (15 sløyfer). 
Rad 3: Hekle 11 fm omkr hver lmb, fest med 1 kjm.
Rad 4: 5 kj i lm fram til x 1 fm i midterste fm av lmb, 5 lm x. 
Rad 5: x 1 fm i fm, 5 st omkr de 5 lm x. 
Rad 6: 1 kjm i første fm, 5 lm x hopp over 2 fm, 1 st i neste st, 2 lm x hopp over 2 fm, 1 fm i 3 lm. 
Rad 7: x 2 fm omkr de 2 lm, 1 fm i fm x 2 fm omkr de 2 lm, 1 kjm i første fm. 
Rad 8: x 9 lm, hopp over 5 fm, 1 kjm i neste fm, lm 14, hopp over lm 9 nærmest nålen og hekle 5 st i fem følge lm, 1 kjm i neste fm, 9 lm, hopp over 5 fm , 1 kjm i neste fm X. 
Rad 9: x 1 kjm omkr lmb av 9 lm, 2 lm, 16 stk omkr lmb over den horisontale st, 2 lm, 1 kjm omkr lmb av 9 lm, kap 9 x, fest med 1 kjm i første kjm. 
Rad 10: 1 fm x omkr de 2 lm, 4 fm i de fire medfølgende stavene, 1 picot, 4 fm, 1 picot, 4 fm, 1 picot, 4 fm, 1 fm omkr de 2 lm, 5 fm, 1 picot, 5 fm omkr lmb av ch 9 x fest med 1 kjm i første fm. 
Styrke kronen med spray stivelse. 

Hekleforklaringer:
Fastmaske - fm 
Luftmaske - lm 
Luftmaskebue -  lmb
Stav - st
Kjedemaske - kj
Dobbeltstav - dst 

Picot - 4 lm, 1 kjm i første lm.

http://mimejd.bloggplatsen.se/2011/01/25/4453773-annu-en-virkad-prinsesskrona-monster/

http://strikkelilla.blogspot.no/2013/09/staltrad-krone.html

Denne kan psse til et guttehode, en som vil være en liten prins!


http://lillejen.blogspot.no/2012/07/harspenner.htmlIngun, en inspirasjonskilde

Sorry for not writing in English, but this post is a crochet pattern for a crown for my granddaughter on her two years anniversary. Enjoy the pictures!
I will post the crown when I am finished crocheting.


Ferdiggjøring: Stivelse og pynting av kronene her.
Nydelige kroner

6 kommentarer:

 1. Wow it look quite intricate work and fiddly, very nice to look at

  SvarSlett
 2. Lekkert.
  Skulle ønske fingrene ville. Jeg blir nesten misunnelig.
  Ha en flott kveld :)
  Jeg tror jeg har noen heklede krager liggende :)
  Mormor

  SvarSlett
 3. Så artig med egen heklede gull-kroner til fødselsdagen.
  Det er det ikke mange som får!
  Det er gøy å hekle, men jeg gjør det for sjelden.
  Kom hjem fra fjellet i dag - du verden hvordan det har regnet!
  Hilsen Tove

  SvarSlett
 4. Such beautiful handwork. My mother and aunt were both proficient in these skills. Mom broker her wrist and can no longer do this fine work. Your granddaughter will treasure her crown!

  SvarSlett
 5. Vackert! Min mormor virkade dukar och sängtäcken, men jag har alltid gillat att sticka mera.

  SvarSlett
 6. Nøye oppskrifter er for pyser ;-)
  Flott ble det!

  SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!