mandag 4. mars 2013

"Roadmovie" langs smale veier langt til fjells


En liten opplysning: Jeg er gjesteskribent hos Mormor med Klagemuren i dag!

Sammen med et par fra Paris, en sjåfør og Helder som guide, la vi ut på langtur øya Santo Antoa rundt.
Along with a couple from Paris, a driver and Helder as a guide, we begin a our ride around the island of Santo Anto.Høye fjelltopper, bratte skråninger, smale veier og  trange, fruktbare daler... ikke en kjørte vi forbi! Hele nordsida ble nøye utforska. Sørsida av øya er bare flat, størkna, knudrete lavamasse. Den delen besøkte vi ikke.
High mountain peaks, steep slopes, narrow roads and cramped, fertile valleys ... We did not miss a single one! The north side was carefully explored. The southern shore of the island is just flat, hardened, rugged lava mass. We did not visit that part.
Det dyrkes mest sukkerrør, kaffe, bananer og bønner på øya.
The most cultivated sugar cane, coffee, 
bananas and beans on the island.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!