torsdag 8. mars 2018

Piacenza leverenBronseleveren  ble funnet  26. september 1877, nær Gossolengo, i provinsen Piacenza, Italia, er nå stilt ut i det kommunale museet Piacenza,Palazzo Farnese.
Den måler 126 mm ,76 mm / 60 mm og dateres til slutten av 2. århundre f.Kr., det vil si en tid da Piacenza-regionen allerede var Latin-dominert (Piacenza ble grunnlagt i 218 f.Kr. som en romersk garnisonstad i Cisalpine Gaul).
Piacenza leveren er delt inn i 16 deler. Etruskere delte himlene inn i 16 astrologiske hus. Det er antatt at leveren representerer en modell av kosmos, og delene kan oppfattes som astrologiske tegn. Hvert av de 16 husene var "boligstedet" av en guddom. Spådommen ville vise til stedet på leveren ifølge retningen der lynet ble sett. Lyn i øst ga lykke, lyn i vest ulykke. Stevens (2009) antyder at Tin, den viktigste lysguden, hadde sin bolig nordover fordi lynet i nordøst var mest heldig, lyn i nordvest uheldig, mens lynet i den sørlige halvdelen  var ikke så sterk kraft eller påvirkning.
Kretsen innenfor er delt i 24 områder eller felt. Nummer 17 er huset til Turan, fruktbarhetsgudinna. Kilde
De kalte kunsten å spå i saueleveren sig nethsrac, en spesiell utøver, 
cechase, passet på cecha eller rath, de hellige gjenstandene.

Fra ca. 800 år f.Kr. levde det et folk vi kaller etruskerne i Toscana.
Ifølge den greske historikeren Herodotus var det hungersnød i Lydia (nå det vestlige Tyrkia) en gang rundt 800 f.Kr.  
For å  finne en løsning på problemet, delte kongen folket i to grupper, og fikk dem til å trekke lodd om sin skjebne, den ene gruppa skulle forbli og den andre måtte forlate landet. Denne gruppa leda av kongens  sønn, Tyrrhenus, dro vestover og bosatte seg mest sannsynlig i nordlige Italia. Om det skjedde på denne måten, er det ingen som kan gjøre rede for! MEN likheten mellom det etruskiske språket og visse språk i vestlige Tyrkia under bronsealderen er påfallende. For eksempel er det etruskiske ordet for vin, matu, akkurat som det gamle vesttyrkiske ordet for vin (mattu).

Og etruskene delte også noen unike skikker med folket i Lydia - som praktiseringen av Herosposy. Det er en form for spådom lest i lever fra offerdyr. 
Dionysius av Halicarnassus, en gresk forfatter som bodde i Roma, kom opp med teorien om at etruskerne derimot var urfolk som alltid hadde levd i Etruria/Toscana.
De siste funnene bekrefter imidlertid det som ble sagt om saken for nesten 2500 år siden, av  Herodotus. De første sporene av etruskisk sivilisasjon i Italia stammer fra ca 1200 f.Kr.
Der ble de kalt "tuscii" på latin. Forklaringen til dette har vært deres forkjærlighet for å bygge tårnliknende bygninger og boplasser på toppen av høyder som fortsatt skal sees spredt over Umbria og Toscana. De gamle romerne refererte til etruskene som Tusci eller Etruscī. Deres romerske navn er opprinnelsen til Toscana som refererer til Etruria.

På gammelgresk var etruskene kjent som tyrrhenere hvorfra romerne hentet navnene Tyrrhēnī, Tyrrhēnia, ordet kan også være relatert til hetittens Taruisa. Etruskerne kalte seg Rasenna som ble synkopisert til Rasna eller Raśna. 
Strukturen og kulturen i de 12 etruskiske byene var lik, men de manglet et felles militærvesen i form av et forsvar. De drev handel med metall, spesielt kobber og jern i sterk konkurranse med grekerne.
Omkring 540 f.Kr. førte nederlaget i slaget ved Alalia til en ny maktfordeling i det vestlige Middelhavet. Den nye politiske situasjonen betydde begynnelsen på den etruskiske tilbakegangen etter å ha mistet sine sørlige provinser. 
Den første store romerske erobringen i historiske tider kom med nederlaget i slaget ved Veii  i 396 f.Kr., og Roma vokste raskt og ble den mektigste staten i Italia. De første kongene i Roma var imidlertid av etruskisk ætt.

Bunten av piskestenger rundt en dobbeltbladet øks, kalt fasist, som ble et maktemblem for romerne, var nesten helt sikkert av etruskisk opprinnelse.
Ordet for person er phersu som også vi bruker! Kilde 

Forøvrig er det relativt liten kunnskap om språket deres. Som det går fram av skriften på spåleveren, leses ordene fra høyre mot venstre.
Det etruskiske alfabetet blir av og til skrevet bustrofisk.

Jeg har kopiert framsiden av leveren i leire. Den ble brukt som rekvisitt under innspillingen av SPOR. Haruspexens (en person som undersøker leveren) kostyme er rekonstruert etter etruskiske statuetter. En tidligere elev påtok seg rollen som denne.

De latinske uttrykkene haruspex, haruspicina er fra et arkaisk ord, haru entrails, tarmer og fra rotspesifikt å se, den greske ἡπατοσκοπία hēpatoskōpia er fra hēpar lever og skop- for å undersøke. KildeIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!