søndag 15. mai 2016

Blogger´s Sunday Walk, Spring - a second chance
Ikke var jeg kledd som damen på maleriet The Morning Walk av Thomas Gainsborough, ikke hadde jeg mannen med meg heller. Derimot hadde jeg hund med på morgenturen.... 
Men de som vil oppleve 1700-talls stemning må ta denne turen i morgen... da er det marked anno 1721 på Isegran!
I was not dressed like the lady in the painting The Morning Walk by Thomas Gainsborough, I had no man with me either. On the other hand, I had my dog with me on the morning trip ....
But those who want to experience 1700's mood must take this tour tomorrow ... then there is a market anno 1721 on Isegran!

Morgenturen/The Morning Walk


Heggen, kirsebærtreet, epletreet og  "ugresset" blomstrer.... på veien over til øya Isegran.
The buckthorns, cherry trees, apple trees and "weeds" flourishes .... on the way over to the island Isegran.
Bu og skjul er revet ned og satt opp på igjen ved ny slipp for båter ut i Glomma.
Storeroom and shelter are torn down and raised again to be a new place to release boats into Glomma.
Skiltet for Kyststien må ha fulgt med huset, for her går det ingen sti!
The sign for the Coast- path must be "included the house", here there is no other path!

Spot poserer foran Gamlebyen på den andre siden av elva.
Spot posing in front of the Old Town on the other side of the river.
Fra området rundt fortet.
The fortress area.
De produseres egen byhonning, og Spot inspiserer bienes tilstand. 
The community produces its own honey, and Spot inspects the bees´ condition.
Litt idyll fra scenene i serien Anno 1721, parsellene har vokst igjen og brua over til møllehjulet er revet. Det samme er mølla.
Wonderful scenes shot in the series "Anno 1721", the patches are overgrown and the bridge over the mill wheel is torn. The same happened to the mill.
I renessansehaven blomstrer ballblom i noen felt.
In Renaissance garden Trollius europaeus blooms in some fields.
Så velkommen til marked i morgen!
Welcome to the marked tomorrow!
Fra skipsverkstedet og museet
From the shipyard and the museum
Barndomshjemmet mitt bak flagget.
My home of my childhood behind the flag.
Den gamle kirkegården fra 16-1700-tallet
The old graveyard from the 15th century
Blomstring på hjemveien
Blooming just now on my way backIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!