onsdag 4. november 2015

Norsk kultur; Bygninger - stavkirkerEn stavkirke er en kirke bygget av tre med en bærende konstruksjon av staver (stolper) som står på liggende sviller eller syllstokker og bærer stavlegjer. De konstruktive leddene i veggen danner rammer med en utfylling av stående planker eller tiler. Stavene har gitt navn til kirketypen. Nå regnes stavkirkene for å være blant de viktigste representanter for europeisk middelalderarkitektur i tre og er representert ved Urnes stavkirke på UNESCOs liste over  verdensarven.I  middelalderen var det antakelig over 1000 stavkirker i Norge (noen mener det kan ha vært så mange som opp mot 2000 kirker), men de fleste forsvant i perioden 1350-1650, trolig som følge av endrede behov etter Svartedauen og reformasjonen. I 1650 var det rundt 270 stavkirker tilbake, og i neste hundreårsperiode forsvant 136 av disse. I dag er det bare bevart 28 stavkirker i Norge.Kilde
Det vanligste byggematerialet for norske stavkirker var furu. Til grunnkonstruksjonen i stavkirkene benyttet manmalmfuru som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andel kjerneved). Slike furutrær fantes først og fremst i høyereliggende strøk. Malmfuru er naturlig impregnert og meget varig, selv på værutsatte steder. Tørt furutømmer med stort harpiksinnhold, fikk man ved å ringbarke stammene eller kappe toppene av trærne og la dem tørke på rot noen år før man felte dem. Slikt trevirke ble derfor foretrukket til utsatte deler som staver, sviller, takspon og veggplanker (tiler). Kilde  Kilde
Det finnes også stavkirker i Danmark, Sverige og Island. I Store norske leksikon står det følgende: Norges betydeligste bidrag til den europeiske bygningskunst
Hvordan kan det ha seg at dette er ritkig når det er bygd stavkirker andre steder på samme tid. Det riktige vil være å skrive Nordens bygningskunst.

Tallrike utgravninger som er foretatt i mellomeuropeiske områder, viser en rik tradisjon av stavbygg, og nyere utgravninger i Norge har også kastet nytt lys over stavkirkenes opprinnelse og utvikling. Kilde
Støl og seter

Stabbur

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!