søndag 26. juli 2015

Blogger´s Sunday Walk - Summer and July
The bonus of the walk inspired by the bouquets made by Victoria in the novel The secret language of flowers.
Turens bonus... inspirert av Victorias blomsterbuketter i romanen Blomstenes hemmelige språk.
Malva og muskatt malva betyr på blomsterspråket delikat skjønnhet, mildhet og noe søtt!

The Morning Glory closed her bell in the drizzling rain.
Moning Glory lukka bjella i duskregnet.Mullein/Verbascum in focus.
Kongelys i fokus.The flora is beautiful and varied now. 
Floraen er vakker og mangfoldig nå.

New refreshments appeared along the path.
Nye forfriskninger dukka opp langs veien.

I passed several typical farms for the coastal culture, white farmhouse in the Swiss style and red barns and farm buildings.
Jeg passerte flere typiske bondegårder for kystkulturen, hvite våningshus i sveitserstil og røde låver og gårdbygninger.The landscape changes noticeably when carrying hogs in the area, I feel almost lost ...
Landskapet forandres merkbart når det foretas hogs i området, jeg kjenner meg nesten ikke igjen...

Spot is a faithful companion. Here he has started exploring the trail of Kråkerøy Trial club.
Spot er en trofast turkamerat. Her utforsker han løypa til Kråkerøy Trial klubb.
Kråkerøy is also called The Island of Flowers, and the island is so appropriately named.
Kråkerøy er også kalt Blomsterøya, og øya bærer sitt navn med rette.
Yarrow / Achillea has a number of variations from white to pink and deep red flowers and over 1000 different designs.
Ryllik/Achillea har et utall av variasjoner fra hvite til rosa og dyprøde blomster og over 1000 ulike utseender.


Lindeblomster


I thought this was the flower of alder, but are a little unsure. The leaves are heart-shaped. I must study the fruit closer when fall comes, to identify the tree. Small and beautiful they are in any case ... It proves to be linden flowers!
Jeg trodde dette var blomsten til gråor, men er litt usikker. Bladene er hjerteforma. Jeg får studere frukten nærmere når høsten kommer for å identifisere treet. Små og vakre er de i alle fall ... Det viser seg å være lindeblomster!

Today, Summer and July month Blogger's Sunday Walk will take place after a night of rain and heavy gray clouds in the sky. When I planned the datum, I had not in mind that there would be Moon Festival Attempt on that day. I made the reservation last Autumn and could well have avoided the collicion.
My trip today is not the trip I had planed We'll see what the day will bring. A walk will be walked with Spot anyway.
I have not done any marketing for this current Blogger's Sunday Walk. In recent times, participation has been lacklusted and interest declining even it is friluftsår  (Norwegian year for staying outside) and people mostly are good at getting out of the house summertime.
Those of you who take the challenge, are welcome to give a little hint about it in the comments window, so I'll check and makes a collection of information if it turns out that some are tempted to join the arrangement.
For bloggers who do not know Blogger's Sunday Walk I recommended to take a look at the label  -or tab text for more information.
Good walking!

I dag arrangeres sommerens og juli måneds Blogger´s Sunday Walk etter en natt med regn og tunge grå skyer på himmelen. Da jeg planla datoen, hadde jeg ikke i tankene at det skulle være Månefestivalavslutning på denne datoen. Enda jeg bestilte billettene i høst og kunne godt ha unngått sammenfallet.
Dagens tur blir ikke den turen jeg hadde sett for meg. Vi får se hva dagen vil bringe. Tur blir det i alle fall med en firbeint i huset.
Jeg har ikke gjort noen markedsføring for denne dagens Blogger´s Sunday Walk. De siste gangene har deltakelsen vært laber og interesssen synkende enda det er friluftsår og folk stort sett er flinke til å komme seg ut. 
De av dere som tar utfordringen, er velkomne til å gi et lite hint om det i kommentarfeltet mitt, så tar jeg kontakt og lager en samleside om det viser seg at noen fristes.
For bloggere som ikke kjenner til Blogger´s Sunday Walk, anbefales å ta en kikk på etiketten eller fana for mer informasjon.
God tur!

2 kommentarer:

  1. Nydelig blomsterbukett! Det er så mye fint ute i naturen nå, for den som ikke lar seg skremme av noen regndråper. Ha en fin kveld :)

    SvarSlett
  2. Hei! Du kom deg på tur flott!
    jeg hadde virkelig tenkt meg ut, men det stiregnet hele dagen så det gikk i vasken. Det ble sydd ei høstjakke av noe stoff jeg hadde strikket og tovet istede.
    Ha en fortsatt fin sommer!

    SvarSlett

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!