fredag 8. juni 2012

Blomstrende fredag; Krypjonsokkoll
Krypjonsokkoll, er det den som vokser vill i haven?
Hei, Bjørg

Det er krypjonsokkoll du har i hagen. Etter bildet å dømme er det hagevarianten du har – siden blader og stilk ser ut til å ha lilla let. Hagevarianten er vanlig. Forskjellen mellom den og vill krypsjonsokkoll blir som å sammenlignesibirsk husky og ulv. I utgangspunktet ser de like ut, men så er det ikke helt det samme dyret.

Mvh
Torbjørn Røberg
Norsk naturarv

Den ville arten er oppført på den norske rødlisten som Direkte truet.
kilde: http://www.plantearven.no/flora-pa-nett/enkeltarter/ajuga-reptans-l-krypjonsokkoll/

Krypjonsokkoll tilhører leppeblomstfamilien. Planten er flerårig. Formerer seg kjønnet og ukjønnet. Vokser på lysåpne fuktige områder i granskog med innslag av varmekjære løvtrær. Krysses ofte med jonsokkoll.
Bestanden besto i 2007 av 1097 blomstrende individer telt på 21 dellokaliteter. Til sammen er det kjent 21 dellokaliteter fordelt på to lokaliteter.
Sterkt truet (EN). (Direkte truet inntil 2006).
Norsk naturarv: http://www.naturarv.no/nordmarksblomsten-krypjonsokkoll.371738-31978.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig at du tar deg tid til å legge igjen en hilsen.
Det setter jeg veldig pris på!